Kierownik Działu w Dziale Świadczeń Ambulatoryjnych i Rehabilitacji w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala NFZ

Centrala NFZ

Podgórna 9B

Zielona Góra

Kierownik Działu
w Dziale Świadczeń Ambulatoryjnych i Rehabilitacji
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ref.: Numer ogłoszenia: ZielonaGóra/21/53

umowa o pracę (poprzedzona umową na okres próbny), pełny etat

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań przez podległy personel;
 • Nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków, a w szczególności:
- opracowywaniem, uaktualnianiem i monitorowaniem planu zakupu świadczeń w rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji leczniczej;
- prowadzeniem analiz zapotrzebowania, planowaniem oraz kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji leczniczej;
- zawieraniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji leczniczej;
- prowadzeniem postępowań odwoławczych związanych z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji leczniczej;
-obsługą i monitorowaniem realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz rehabilitacji leczniczej;
- rozpatrywaniem wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń w ramach Bazy Rozliczeń Indywidualnych w zakresach pozostających we właściwości Działu;
- prowadzeniem czynności sprawdzających na podstawie art. 61w ustawy o świadczeniach;
- współpraca z konsultantami wojewódzkimi, oraz w uzasadnionych przypadkach z konsultantami krajowymi oraz innymi instytucjami i organami współdziałającymi w systemie ochrony zdrowia w zakresie pozostającym we właściwości Działu;
- weryfikacją merytoryczną raportów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców, realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pozostającym we właściwości Działu.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Lata pracy zawodowej: minimum 5 lat pracy zawodowej.
 • Wykształcenie: wyższe, preferowane medyczne.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie: doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku na które ogłoszony jest nabór, pożądane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Wiedza: znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, znajomość zasad organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Kompetencje: umiejętność kierowania zespołem, dobra organizacja pracy, dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office).
 • Cechy osobowościowe: komunikatywność, odporność na stres, obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, wysoka kultura osobista.
 • Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • podpisany list motywacyjny
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Naszym pracownikom oferujemy:

 • PRACĘ W ORGANIZACJI SPRAWNIE ZARZĄDZANEJ SKONCENTROWANEJ NA REALIZACJI CELÓW
 • PRACĘ ZGODNIE Z METODYKĄ LEAN MANAGEMENT
 • STABLINE ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
 • PROFESJONALNY SYSTEM SZKOLEŃ
 • OPIEKĘ MENTORA
 • MOŻLIWOŚCI AWANSU ZAWODOWEGO
 • MIŁĄ ATMOSFERĘ W PRACY
 • ATRAKCYJNE WSPARCIE SOCJALNE (ZFŚS)
 • INICJATYWY DBAJĄCE O ZDROWIE
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.
 
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem
e-mail: [email protected] / nr telefonu: 683287634

Dokumenty w formie papierowej należy składać do dnia 20 grudnia 2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 9B

65-057 Zielona Góra

z dopiskiem: oferta pracy ZielonaGóra/21/53

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Ogłoszenie archiwalne