Ta oferta pracy jest nieaktualna od 109 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Wdrożeń

 • Poznań, wielkopolskie
 • Kierownik
 • 2018-12-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Działu Wdrożeń
  Wynagrodzenie: 8000-12000 PLN
  Miejsce pracy: Poznań

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się we wdrożeniach e-commerce na platformie Magento dla klientów z całego świata. 

  Jako jeden z najbardziej utytułowanych w 2018 roku partnerów Magento na świecie, stawiamy na wysoką jakość kodu oraz innowacyjne rozwiązania. Pomimo globalnego zasięgu, słyniemy z niepowtarzalnej atmosfery panującej w biurze, co czyni nas świetnym i zgranym zespołem zarówno w godzinach pracy jak i po nich. 

  Nasze osiągnięcia

  • Magento Imagine 2018 Excellence Award „Rural King: Best-in-Class Fulfillment”
  • Magento Imagine 2018 “Spirit of Excellence – Americas” Award
  • Magento Imagine 2016 Magento Master dla naszego CEO, Joshua Warren
  • Magento Imagine 2015 “Magento 2 Extension Challenge” – trzecie miejsce

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odwiedź Creatuity.com

  Co będziesz u nas robić?

  • Koordynować i zarządzać zespołem liderów zespołów specjalistów oraz ich harmonogramem pracy.
  • Wyznaczać kierunek działania i wspierać zespół.
  • Odpowiadać za inspirowanie i nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji podległych pracowników.
  • Identyfikować i rozwiązywać konflikty.
  • Oceniać wydajność zespołu.
  • Zatrudniać i zwalniać pracowników działu.

  Czego wymagamy?

  • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w branży IT
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Samodzielności i dobrej organizacji pracy
  • Odpowiedzialności

  Co możemy Ci zaoferować?

  • Atrakcyjne wynagrodzenie w przedziale 8000-12000 PLN na FV (lub odpowiednik tej kwoty na Umowę o Pracę),
  • Regularne wyjścia integracyjne w godzinach pracy,
  • Specjalny fundusz dla każdego na docenianie kolegów / koleżanek z pracy,
  • Imprezy integracyjne,
  • Możliwość wyjazdu do biura w USA,
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach branżowych,
  • Pracę z osobami o dużej wiedzy od których możesz się uczyć,
  • Niepowtarzalną atmosferę pracy, której nie znajdziesz w żadnej korporacji.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,-  zł w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,- zł (dalej jako Creatuity sp. z o.o.);
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Creatuity sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
  4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
  5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 28.02.2019, a w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres nie dłuższy niż do 30.11.2019.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Creatuity sp. z o.o. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
  10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.