INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KREDYT INKASO S.A.
O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie przepisu prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator otrzymał Pani/Pana dane w chwili złożenia nam CV.
 5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;
  b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
 3. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
Kredyt Inkaso S.A.

Kierownik Działu Windykacji Terenowej

Kredyt Inkaso S.A.O firmie

 • Lublin, lubelskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 31 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.

Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Działu Windykacji Terenowej
Miejsce pracy: Lublin

Zadania na stanowisku:

 • Odpowiedzialność za realizację wyników finansowych jednostki;
 • Przygotowywanie i prezentowanie raportów z działalności jednostki;
 • Motywowanie podległych pracowników oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie realizowanych zadań;
 • Nadzór nad procesem rekrutacji pracowników. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia do zakładanej realizacji zadań jednostki;
 • Organizacja i nadzór nad prawidłowym działaniem sieci windykatorów bezpośrednich współpracujących z KI na podstawie umów agencyjnych oraz umów o pracę, w tym przeprowadzanie kontroli w terenie;
 • Poszukiwanie rozwiązań oraz wdrażanie nowych funkcjonalności mających na celu maksymalizację efektów windykacji bezpośredniej;
 • Zarządzanie całym obszarem kraju w sposób zapewniający obsługę windykacyjną wszystkich spraw skierowanych do procesu windykacji bezpośredniej;
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w zarządzanej jednostce, koordynowanie współpracy z innymi komórkami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie.
 • Doświadczenie min. 3 lata w obszarze windykacji (w tym min. 1 rok zarządzania zespołem pracowników);
 • Znajomość obsługi programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, kartę MultiSport;
 • Samochód służbowy.

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.

Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Działu Windykacji Terenowej

Zadania na stanowisku:

 • Odpowiedzialność za realizację wyników finansowych jednostki;
 • Przygotowywanie i prezentowanie raportów z działalności jednostki;
 • Motywowanie podległych pracowników oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie realizowanych zadań;
 • Nadzór nad procesem rekrutacji pracowników. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia do zakładanej realizacji zadań jednostki;
 • Organizacja i nadzór nad prawidłowym działaniem sieci windykatorów bezpośrednich współpracujących z KI na podstawie umów agencyjnych oraz umów o pracę, w tym przeprowadzanie kontroli w terenie;
 • Poszukiwanie rozwiązań oraz wdrażanie nowych funkcjonalności mających na celu maksymalizację efektów windykacji bezpośredniej;
 • Zarządzanie całym obszarem kraju w sposób zapewniający obsługę windykacyjną wszystkich spraw skierowanych do procesu windykacji bezpośredniej;
 • Dbałość o sprawny przepływ informacji w zarządzanej jednostce, koordynowanie współpracy z innymi komórkami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie.
 • Doświadczenie min. 3 lata w obszarze windykacji (w tym min. 1 rok zarządzania zespołem pracowników);
 • Znajomość obsługi programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, kartę MultiSport;
 • Samochód służbowy.

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne