Oferta pracy

Pamiętaj o przesyłaniu CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Zapoznaj się! INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTRATORA DANYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RO-DO”, informuję, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWG Sp. z o. o. z siedzibą ul. Żmi-grodzka 244, 51-131 Wrocław, zwana dalej Spółką; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a wyrażeniu zgody na poczet przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pk; • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane potencjalnym pracodawcom jeśli wyraził Pan/Pani stosowną zgodę w treści swojej aplikacji; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata; • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprze-ciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozpo-rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; • Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych. AWG Sp. z o.o. jest działającą na rynku polskim agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej nr 10052.
AWG Sp. z o.o.

Kierownik Działu Windykacji

AWG Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 12 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie pracy i nadzór nad podległym zespołem.

 • Dbanie o jakość oraz terminową realizację zadań.

 • Monitorowanie przebiegu spraw we wszczętych postępowaniach.

 • Rozwój kompetencji i wsparcie podległych pracowników.

 • Usprawnienie pracy w zespole.

 • Przygotowywanie raportów z działalności jednostki.

 • Odpowiedzialność za wyniki działu.

Nasze wymagania

 • Praktyczna wiedza z zakresu windykacji podmiotów gospodarczych i osób fizycznych poparta doświadczeniem.

 • Umiejętności analityczne.

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 • Zdolności przywódcze i organizacyjne.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.