Kierownik działu wystaw

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 11.06.2019
 • Ważna jeszcze 15 dni (do 11.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Muzeum Getta Warszawskiego

  Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Pracujemy w bardzo miłym niewielkim zespole, w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

  Kierownik działu wystaw

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • prowadzenie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją (w tym techniczną) wystaw i wydarzeń,
  • przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i budżetów wystawienniczych,
  • współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych i gromadzenia zbiorów MGW,
  • współtworzenie polityki wystawienniczej instytucji także w aspekcie międzynarodowym,
  • współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie wystawiennictwa,
  • sprawowanie opieki merytorycznej nad wydawnictwami związanymi z wystawami,
  • nadzór nad pozyskiwaniem środków na realizację wystaw i przedsięwzięć Działu,
  • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Działu i sprawozdawczością,
  • nadzór nad pracą Działu oraz zespołów realizujących wystawy.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
  • min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
  • znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
  • znajomość zagadnień i doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie:
   • przygotowywania i organizacji wystaw czasowych i stałych, planowania i ewaluacji zadań, budżetu wystawy, rozliczania kosztów
   • organizacji programów oświatowych, popularyzatorskich towarzyszących wystawom
   • przygotowywania publikacji towarzyszących wystawom w tym folderów, katalogów, druków reklamowych
  • doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, biurami projektowymi, agencjami artystycznymi, plastykami w zakresie produkcji wystaw czasowych
  • znajomość przepisów z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków,
  • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

   Mile widziane:

  • znajomość języka jidysz lub hebrajskiego,
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów wystawienniczych,
  • publikacje na tematy związane z profilem Muzeum oraz dotyczące muzealnictwa i  wystawiennictwa.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji,
  • pracę w rozwijającej się instytucji,
  • pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

  Wymagane dokumenty:
  • cv i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432,z 2019 r., poz. 730), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,


  ’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  ’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru