Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości Dostaw

 • Nowy Sącz, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami
  taboru szy­no­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem, poszu­kuje kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów
  na sta­no­wi­sko: 
  Kierownik Działu Zapewnienia Jakości Dostaw
  Miejsce pracy: Nowy Sącz

  Obo­wiązki:

  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu reklamacji
  • nadzorowanie dostaw pod kątem wykonania zgodnego z wymaganiami jakościowymi
  • analiza niezgodności w dostarczanych przez dostawców materiałach oraz usługach
  • zatwierdzanie działań korygujących i zapobiegawczych celem wyeliminowania niezgodności w dostawach materiałów
  • wprowadzenie działań zapobiegawczych i korygujących do procesu zarządzania zakupami
  • organizowanie i udział w auditach procesów oraz wyrobów u dostawców
  • nadzorowanie i walidacja procesów specjalnych zlecanych na zewnątrz
  • uzgadnianie z dostawcami celów jakościowych
  • określanie wytycznych do umów jakościowych z dostawcami
  • opracowywanie informacji i analiz z zakresu działalności działu
  • tworzenie i prezentacja raportów jakościowych na potrzeby Zarządu oraz innych komórek firmy

  Wyma­ga­nia:

  • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalizacją z zakresu mechaniki lub materiałoznawstwa)
  • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata
  • doświadczenie w utrzymywaniu relacji z dostawcami, współtworzeniu umów, negocjacjach handlowych i zakupowych
  • znajomość systemów jakości ISO, w tym PN-EN ISO 9001:2009
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • swoboda w posługiwaniu się programami z pakietu MS Office, w szczególności Excel
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami
  • asertywność, obiektywizm w działaniu
  • umiejętność podejmowania decyzji pod presją sytuacji
  • wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, analityczne
  • gotowość do wyjazdów do dostawców i zakładów produkcyjnych na terenie Polski oraz za granicą

  Ofe­ru­jemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
  • uczestnictwo w innowacyjnych projektach
  • dofinansowanie do kart Multisport
  • uczestnictwo w szkoleniach
  • kurs języka angielskiego   
  • system premiowy

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj, z dopiskiem w temacie: Kierownik Działu Zapewnienia Jakości Dostaw.

  Infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi kandydatami.

   

  Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, w aplikacji prosimy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:
   
  Tylko obecna rekrutacja:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
   
   
  Obecna i przyszłe rekrutacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie, do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej „RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, mail: [email protected],
  2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Kinga Nowobilska, e-mail [email protected],
  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współpracujące, na podstawie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
  4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom spółki w celu i w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
  5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym w celu zgodnym z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  6. Moje dane osobowe w związku z przeprowadzoną rekrutacją w zależności od wyrażonej zgody:
   a. będą przechowywane przez okres konkretnej rekrutacji, następnie niszczone,
   b. będą przechowywane przez okres 1 roku w wypadku uzyskania zgody na przyszłe rekrutacje. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.
  7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO,
  9. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
  10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
  11. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.