Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Kierownik Dziekanatu

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Kielecka 7

Działki Leśne

Gdynia

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu dziekanatowego,

 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji toku studiów,

 • Koordynacja dokumentacji Wydziałów (m.in. aktualność i kompletność oraz poprawność programów, planów studiów, sylabusów, nazw przedmiotów oraz kodów przedmiotów),

 • Kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości dokumentacji egzaminów dyplomowych, magisterskich,

 • Kontrola stanu danych sprawozdawanych do POLON oraz stanu raportów zwrotnych z tegoż systemu,

 • Nadzorowanie prowadzonej w Dziekanacie ewidencji i sprawozdawczości,

 • Monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na pracę Dziekanatu,

 • Przygotowywanie dokumentów na potrzeby Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

 • Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną,

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o przepisy obowiązujące w uczelni.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,

 • Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierownika,

 • Zdolności organizacyjne, pracy w zespole i pod presją czasu,

 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procesów obiegu informacji, ustalania priorytetów oraz dokładność i komunikatywność,

 • Umiejętność samodzielnego opracowywania dokumentów i procedur,

 • Biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel).

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego,

 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz systemu Polon.

 • znajomość programów dziekanatowych.

To oferujemy

 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach,

 • Udział w szkoleniach,

 • Udział w uczelnianych inicjatywach,

 • Profesjonalne i przyjazne środowisko pracy,

 • Pracowniczy parking.

Benefity

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Biuro Rekrutacji Studenta działa w strukturze Działu Sprzedaży, zapewniając kompleksowe wsparcie kandydatom na studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia) oraz jednolite magisterskie, oferowane przez Uczelnię zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Przewiń do profilu firmy