Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Galerii FOTO-GEN

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności wystawienniczej z zakresu fotografii artystycznej i innych sztuk wizualnych w Galerii Foto-Gen, określenie kierunków i działań Galerii;

 • współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami artystycznymi oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi w zakresie promocji i upowszechniania fotografii artystycznej; popularyzacja i promocja dolnośląskich twórców fotografii artystycznej;

 • organizacja życia kulturalno-artystycznego w siedzibie Galerii;

 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych festiwalach itp.;

 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków na realizację działań i projektów spoza budżetu OKIS;

 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi OKIS w zakresie merytorycznym w ramach innych projektów;

 • organizowanie i współorganizowanie wystaw, eventów poza siedzibą Galerii w kraju i za granicą;

 • promocja działań Galerii Foto-Gen;

 • sporządzanie planów działalności merytorycznej, sprawozdań oraz raportów;

 • koordynacja i kierowanie pracą zespołu.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

 • gotowość do odbywania podróży służbowych

 • umiejętność dobrej organizacji pracy

 • odporność na stres

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

 • wysoka kultura osobista

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

 • znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość drugiego języka obcego

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać za pomocą przycisku aplikowania, osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub droga pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Galerii Foto-Gen” oraz poprzez portal Pracuj.pl w terminie do dnia 08.10.2021r. – ostateczna data wpływu dokumentów.

 • Pełna informacja o ofercie na stronach: www.okis.pl, www.okiswroclaw.bip.gov.pl

To oferujemy

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji

 • atrakcyjną pracę w samym sercu Wrocławia

 • pracę w młodym i dynamiczny zespole

 • pakiet socjalny, ubezpieczenie medyczne

O nas

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (OKiS) poprzez realizowane działania współtworzy tożsamość kulturową i umacnia społeczną integrację Dolnego Śląska, opartą na kreatywnym potencjale środowisk twórczych regionu oraz dziedzictwie i wyzwaniach kulturowych współczesnego środkowoeuropejskiego pogranicza.

OKiS działa od 1973 r. z siedzibą w zabytkowym zespole kamienic przy wrocławskim Rynku. Posiada także stałą galerię fotografii (Galeria FOTO-GEN) we wnętrzu najstarszego budynku mieszkalnego we Wrocławiu, który znajduje się pomiędzy Rynkiem a historycznym sakralnym centrum miasta na Ostrowie Tumskim.

Instytucja realizuje na Dolnym Śląsku szerokie spektrum działań z zakresu organizacji projektów i programów artystycznych, upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji sztuki i jej twórców oraz promocji regionu poprzez kulturę i współpracę międzynarodową. Prowadzi działalność impresaryjną, wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą i dokumentacyjną oraz jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych na Dolnym Śląsku. Szczególną kompetencją OKiS-u jest organizacja dużych festiwali, przeglądów, wystaw i warsztatów artystycznych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecnie OKiS organizuje kilka międzynarodowych festiwali we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, plenery artystyczne i warsztaty twórcze oraz projekty promujące tradycje współczesnych Dolnoślązaków. Wspiera merytorycznie organizatorów innych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jest współwydawcą ukazującego się od 1961 r., renomowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra” oraz wydawcą wielu książek literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów. Rocznie OKiS realizuje kilkaset projektów wspierających dolnośląskich twórców oraz promujących kulturę regionu w kraju i zagranicą.