Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik gospodarki zasobami mieszkaniowymi - Inspektor nadzoru

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fenix"O firmie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fenix"

aleja Zwycięstwa 79

Dąbrowa Górnicza

Twój zakres obowiązków

Do obowiązków Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Inspektora Nadzoru należy:

zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni i lokalami użytkowymi, tj.:

• Nadzorowanie i kontrolowanie celowego i racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zasobów w odpowiednim stanie technicznym.

• Sprawowanie ogólnego nadzoru nad opracowywaniem projektów planów oraz merytoryczną kontrolę umów zawieranych przez spółdzielnię zgodnie z zakresem przedmiotowym powierzonych zadań.

• Przedkładanie sprawozdań i informacji w zakresie realizacji powierzonych zadań Prezesowi Zarządu oraz organom samorządowym spółdzielni.

A także:

• Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków wynikających z ustawy Prawo Budowlane art. 62, w tym ich elementów i instalacji, przeglądów sprawności technicznej i użytkowej obiektów.

• Opracowywanie planów remontów i konserwacji oraz nadzorowanie ich realizacji (przygotowywanie i organizowanie przetargów, kosztorysowanie robot, nadzorowanie realizacji robót, dokonywanie odbiorów).

• Wykonywanie czynności związanych z odbiorami budynków, zasiedlaniem i przejmowaniem zwolnionych lokali.

• Prowadzenie książek obiektów budowlanych.

• Współdziałanie z dostawcami mediów oraz negocjowanie warunków umów o dostawę usług.

• Prowadzenie rozliczeń i kontroli w zakresie wykonania umów.

• Kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie.

Nasze wymagania

Preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego o profilu budowlanym, uprawnień budowlanych oraz znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

To oferujemy

Spółdzielnia oferuje pracę w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu bądź na pełny etat.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fenix"

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej działalności na stronie www: smfenix.pl

Przewiń do profilu firmy