Oferta pracy

Kierownik Inspektoratu Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Jednostka: Inspektorat Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Kierownik Inspektoratu Ochrony Danych i Bezpieczeństwa InformacjiNumer ref.: IODiBI/2020/85/BSOVII

Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiadać za:

 • Kierowanie pracą Inspektoratu
 • Nadzór nad właściwym wykonywaniem zadań przez podmiot zewnętrzny pełniący obecnie rolę IOD, a docelowo pełnienie roli IOD
 • Zapewnienie zgodności procedur Uczelni z przepisami w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Koordynację procesu aktualizacji polityki przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji SGGW, w tym proponowanie rozwiązań
 • Sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, klauzul zgód, klauzul informacyjnych i innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wsparcie merytoryczne i współpracę ze wszystkimi jednostkami Uczelni w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, prowadzenie szkoleń wewnętrznych

Aplikuj do nas jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze
 • Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności do objęcia funkcji i wypełniania zadań IOD, o których mowa w art. 39 ust. RODO
 • Praktyczne doświadczenie w opracowywaniu procedur i instrukcji
 • Komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i pracy zespołu oraz podejmowania działań usprawniających procesy

 

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy