Kierownik / Kierowniczka Wydziału Administracji Kadrowej

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja zadań Wydziału w zakresie zarządczym i administracji kadr, w szczególności:

 • efektywne zarządzanie podległym zespołem, w tym organizowanie pracy w sposób zapewniający pełną zastępowalność, motywowanie, dbanie o dobrą atmosferę pracy, dbałość o przepływ informacji oraz transparentność wiedzy w zespole,

 • wsparcie merytoryczne zespołu poprzez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych,

 • nadzór nad pełną obsługą kadrowo pracowników: prowadzenie akt osobowych, dokumentacji personalnej i ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowania na badania lekarskie, umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia itp.,

 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia spraw pracowniczych i terminowości sporządzania sprawozdań,

 • prowadzenie spraw związanych z pracą w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze,

 • ogólna znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, obszaru ubezpieczeń społecznych, etc. oraz monitorowanie zmian w tym zakresie,

 • kontrola i aktualizacja dokumentacji kadrowej, płacowej i personalnej w zakresie jej zgodności z obowiązującymi przepisami,

 • merytoryczne wsparcie przełożonych, menedżerów i kadry zarządzającej w zakresie zagadnień z obszaru prawa pracy,

 • reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z pracownikami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań i czynności kadrowych,

 • bieżąca analiza, inicjowanie i wdrażanie projektów mających na celu usprawnienie procesów kadrowo – płacowych, w tym digitalizacja procesów w obszarze HR, wprowadzanie nowych rozwiązań,

 • współpraca przy budowaniu i wdrażaniu strategii HR, polityki personalnej i płacowej,

 • reprezentowanie firmy w kontaktach z organami kontroli oraz udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ZZL, prawo, administracja, ekonomia),

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze kadr (i płac),

 • język angielski na poziomie A2 - Pre - Intermediate,

 • znajomość systemu SAP HR,

 • zaawansowana znajomość programu Excel,

 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy,

 • doświadczenie w pracy ze ZZ i na podstawie ZUZP,

 • bieżąca analiza, inicjowanie i wdrażanie projektów mających na celu usprawnienie procesów kadrowo – płacowych, w tym digitalizacja procesów w obszarze HR,

 • współpraca przy budowaniu i wdrażaniu strategii HR, polityki personalnej i płacowej,

 • reprezentowanie firmy w kontaktach z organami kontroli oraz udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych,

 • zdolności przywódcze oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

 • skrupulatność, elastyczność, nastawienie na cel i postawa pro-aktywna,

 • otwartość na zmiany i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku,

 • wysoki poziom kompetencji z obszaru orientacji na Klienta i budowania relacji.

Mile widziane

 • doświadczenie w optymalizacji procesów i we wdrażaniu cyfrowych narzędzi pracy.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy