Ta oferta pracy jest nieaktualna od 190 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Kontraktu z językiem niemieckim

 • Niemcy
 • Kierownik
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  WRO-SYSTEM - jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrotechnicznych w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz na statkach.

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:
  Kierownik Kontraktu z językiem niemieckim
  Nr ref.: 02/2018

  Opis stanowiska:

  • Koordynacja realizowanych projektów zagranicznych,
  • Utrzymywanie bieżących kontaktów oraz koordynacja współpracy z Kontrahentami,
  • Reprezentowanie firmy w negocjacjach umów z Kontrahentami,
  • Uczestniczenie w procesie wdrażania nowych kontraktów,
  • Rozliczanie przerobu podlegających budów,
  • Przygotowywanie raportów i analiz,
  • Obsługa reklamacji,
  • Współtworzenie strategii rozwoju firmy,
  • Realizacja założonych celów biznesowych,
  • Kreowanie wizerunku firmy i jej polityki.

  Wymagania:

  • Doświadczenie w prowadzeniu projektów zagranicznych (budowlanych, elektrotechnicznych itp.),
  • Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
  • Mile widziana znajomość zagadnień elektrotechnicznych,
  • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel),
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Pełna dyspozycyjność oraz gotowość do częstych podróży służbowych,
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu pozytywnych relacji,
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji zadań.

  Oferujemy:   

  • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (dla osób zamieszkałych w Niemczech możliwość zatrudnienie w niemieckiej spółce),
  • Pracę w firmie z 11-letnim doświadczeniem, zatrudniającej ponad 200 osób,
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań,
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • Przyjazną i otwartą atmosferę pracy.

  Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  aplikuj
  W tytule maila wpisz nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. - siedziba: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 9,
  • przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., w tym profilowaniu,
  • respektujemy Twoje prawa do:
  • dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
  • Spółka WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 180 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane na Twój adres.
  • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. ELEKTRO WRO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ul. Wały Piastowskie 1/312, 80-855 Gdańsk - dokonywanie procedury rekrutacyjnej z kandydatem na zlecenie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o., kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, podmioty zagraniczne poszukujące pracowników i pozostałe podmioty współpracujące.
  • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  bottom