Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Kontrolingu

Wyser - PLO firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Praca zdalna
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Wyser jest należącą do GI Group międzynarodową firmą, która zajmuje się wyszukiwaniem i selekcją Kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Jesteśmy obecni w Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Chinach, Hiszpanii, Indiach, na Litwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii i Czarnogórze oraz we Włoszech.

 

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownik Kontrolingu do firmy z branży artykułow medycznych.

Kierownik KontrolinguNumer ref.: 579

Osoba na tym stanowisku zarządzałaby 2-3 osobowym działem i dbała o rozwoj kontrolingu P&L, BS i CF w Grupie i raportowała do deputy CFO. W planach jest też aktywny udział we wdrażaniu nowego systemu. Kandydat powinien być mocno narzędziowy (Excel, VBA) i chętny do usprawniania, automatyzacji procesow.

Obowiązki:

 • Zarządza działem kontrolingu i prowadzi uzgodnioną z Zarządem politykę kontrolingu Grupy.
 • Proponuje, transformuje i optymalizuje procesy w Grupie.
 • Odpowiada za rozwoj kontrolingu P&L, BS i CF oraz automatyzację w Grupie
 • Wprowadza standardy raportowania kontrolingowego w Grupie.
 • Przygotowuje i koordynuje przygotowanie raportow.
 • Odpowiada za przygotowanie planu wieloletniego.
 • Opowiada za przygotowanie wewnętrznych raportow okresowych: miesięcznych, kwartalnych, połrocznych i rocznych.
 • Odpowiada za przygotowanie części opisowej do okresowych raportow giełdowych
 • Odpowiada za przygotowanie analizy opłacalności inwestycji
 • Odpowiada za rozliczanie projektow inwestycyjnych
 • Analizuje i wyciąga wnioski na podstawie raportow, prezentuje dane przed Zarządem i proponuje oraz egzekwuje działania zaradcze w celu eliminacji odchyleń od budżetu/planu oraz zwiększenia efektowności działalności.
 • Dokonuje analiz na podstawie benczmarkow: proponuje przed Zarządem działania pozwalające na pełniejsze wykorzystanie potencjału i poprawę efektywności działalności.
 • Doprowadza do prawidłowej alokacji kosztow i prawidłowej kalkulacji rentowności w rożnych przekrojach, zarowno w obszarze planowania jak i wykonania.
 • Kontroluje koszty i rekomenduje oszczędności kosztowe we wspołpracy z managerami działow oraz społek.
 • Zapewnia prawidłowe ujęcie w księgach i raportach procesow i zdarzeń (w tym m.in. wspołmierność przychodow i kosztow, proponowanie rezerw na zdarzenia niezafakturowane).
 • Implementuje i optymalizuje wykorzystanie systemu ERP.
 • Przygotowuje kontrolingowe zamknięcie miesiąca.
 • Przygotowuje budżet roczny oraz budżet rolowany na kolejne 12 miesięcy.
 • Przygotowuje prognozy finansowe i bieżące analizy finansowe.
 • Prowadzi szczegołowy kontroling operacyjny społek w Grupie.

Wymagania:

 • 8 letnie doświadczenie w finansach w tym 5 lat jako Kontroler Finansowy.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu oraz rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • Doświadczenie w tworzeniu narzędzi i procedur zwiększających efektywność biznesową.
 • Wiedza w zakresie nowoczesnych narzędzi kontrolingowych.
 • Znajomość zasad budżetowania - P&L, bilans (w tym także konsolidacja), capex.
 • Praktyczna znajomość systemow klasy ERP.
 • Znajomość MS Excelw stopniu zaawansowanym; VBA mile widziane
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia oraz świadomość biznesowa.
 • Dociekliwość i proaktywność w podejmowaniu inicjatyw optymalizujących działalność.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu, skrupulatność i dokładność,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży
 • pracę zdalną
 • partnerskie relacje i bardzo dużą swobodę w działaniu
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość przystąpienia do programu Multisport
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Ogłoszenie archiwalne