Oferta pracy

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół obszarów biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Kierownik Laboratorium MikrobiologiiNumer ref.: nr ref. KLM/2021

Główne zadania i obowiązki

 • Nadzorowanie pracy akredytowanego laboratorium mikrobiologii.
 • Planowanie pracy podległego zespołu.
 • Odpowiedzialność za pomiary/badania/analizę wyników.
 • Konsultowanie wyników analiz oraz przygotowywanie raportów dla klientów.
 • Udział w tworzeniu dokumentów związanych z podległym obszarem.
 • Rozwój usług realizowanych w laboratorium.
 • Opracowywanie, walidacja i wdrażanie metod analitycznych.
 • Nadzór nad powierzoną aparaturą.
 • Zarządzanie kosztami laboratorium i ich optymalizacja.

Kwalifikacje zawodowe

 • Stopień doktora w obszarze mikrobiologii (lub pokrewnym).
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Pożądane doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.
 • Znajomość rynku analiz mikrobiologicznych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności: planowania, zarządzania czasem i pracy w zespole.
 • Zorientowanie na jakość pracy.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie literatury branżowej i prowadzenie rozmów z partnerami biznesowymi.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku: Główny Specjalista.
 • Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Stymulujące środowisko naukowe współpracujące z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
 • Rozwijanie kompetencji poprzez czynne uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • Udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • Wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • Praca w ogólnopolskiej sieci badawczej

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne