Ta oferta pracy jest nieaktualna od 63 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Logistyki Magazynowej

 • Płońsk, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-10-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. jest liderem w zakresie upraw, przechowywania oraz pakowania warzyw liściastych i brokułu. Wieloletnie doświadczenie agrotechniczne oraz zespół najlepszych specjalistów w branży pozwala nam sukcesywnie wzmacniać konkurencyjność Grupy na rynku i realizować kolejne plany inwestycyjne. Naszą misją jest produkcja najwyższej jakości warzyw z poszanowanie naturalnych zasobów środowiska oraz stymulacja różnorodności biologicznej. .
   
  W chwili obecnej, dzięki dynamicznemu rozwojowi poszukujemy osoby na stanowisko:
  Kierownik Logistyki Magazynowej
  Miejsce pracy: Osiedle Wróblewo, k. Płońska
  Gmina Naruszewo, województwo mazowieckie

  Oczekujemy:

  • Nadzoru nad przebiegiem procesów magazynowych oraz ich ulepszania.
  • Doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 2 lata.
  • Planowania i organizowania pracy podległych pracowników.
  • Poszukiwania i wdrażania optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej.
  • Współpracy z innymi działami firmy.

  Oferujemy:

  • Stabilną pracę w rozwijającej się firmie produkcyjnej.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym.
  • Szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych, w tym opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty MultiSport.


  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

   
  Klauzula zawierana w ogłoszeniach o pracę:
  Przesłanie do Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   
  Klauzula zgody na udostępnienie danych do Podmiotów z Grupy, w celach rekrutacyjnych:
  ð          [ ]Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w aplikacji o pracę przez Grupę Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. do podmiotów z Grupy Producentów Warzyw Primavega, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www[2] na potrzeby procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   
  Skrócona klauzula informacyjna (publikowana i dostępna dla kandydata bezpośrednio w miejscu publikacji ogłoszenia o pracę).
   
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Producentów Warzyw Primavega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.) z siedzibą w Wróblewo-Osiedle, Wróblewo-Osiedle 14, 09-152 Naruszewo.
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
   
  Pełna klauzula informacyjna, widoczna pod dostępnym bezpośrednio na formularzu linkiem lub rozwijająca się po kliknięciu pola „więcej informacji na temat przetwarzania danych”
   
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Producentów Warzyw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.z siedzibą w Wróblewo-Osiedle, Wróblewo-Osiedle 14, 09-152 Naruszewo.
  2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Do dnia 25 maja 2018 roku obowiązki inspektora ochrony danych pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez wskazany wyżej adres e-mail.
  4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  a)w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu udostępnienia danych do podmiotów z Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. dla przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  d) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Grupy Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.. - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o..
  7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu określonym w pkt 4 c ) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.
  11) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o.. dostępnych jest w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie https://primavega.com/pl/data-privacy-policy.