Oferta pracy

Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Kierownik magazynu

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Budowlanych 64A

Gdańsk

Kierownik magazynu
Miejsce pracy: Gdańsk
Rockwell Automation to firma będąca liderem automatyki przemysłowej na świecie. Na rynku działamu już od 114 lat i to co nas wyróżnia to fakt, że mamy klientów z którymi współpracujemy już od początku naszej działalności. Nasi klienci to między innymi: Jack Daniels,Toyota, Pepsi, NASA, Universal Studios, TESLA

Zakres obowiązków

 • Organizowanie pracy i działań podległego zespołu, poprzez planowanie pracy pracowników magazynowych, przygotowywanie grafików oraz kontrolę czasu pracy i realizacji zadań;
 • Optymalizacja kosztów w podległym obszarze;
 • Nadzór nad procesami magazynowymi (przyjęcie materiału, kompletacja, pakowanie i załadunek wyrobów gotowych);
 • Nadzór nad procesami importowo - eksportowymi;
 • Kontrola i optymalizacja stanów magazynowych, przygotowanie raportów;
 • Przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji;
 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem magazynu oraz monitorowanie stanu wyposażenia magazynu;
 • Nadzór nad obiegiem i poprawnością dokumentacji magazynowej, eliminacja błędów transakcyjnych;
 • Przestrzeganie procedur i procesów obowiązujących w firmie;
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obszarze magazynu;
 • Tworzenie i raportowanie wskaźników logistycznych KPI;
 • Monitorowanie realizacji projektów i procesów logistycznych pod kątem efektywności i jakości ich wykonania;
 • Zapewnienie szkoleń, udzielanie wskazówek i wsparcie pracowników w wykonywaniu obowiązków.

Oczekiwania

 • Wykształcenie min. średnie;
 • Min 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz procesami i operacjami w obszarze magazynu lub produkcji;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność organizowania pracy i skutecznego koordynowania działań podległego zespołu;
 • Nastawienie na wytrwałą realizację założonych celów;
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz zdolność szybkiej adaptacji w nowym otoczeniu;
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu;
 • Dyspozycyjność, komunikatywność;
 • Znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office);
 • Znajomość systemów ERP, systemów magazynowych;
 • Znajomość narzędzi Lean 6 Sigma będzie dodatkowym atutem;
 • Wiedza za zakresu BHP, PPOŻ;
 • Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym będą dodatkowym atutem.

Benefity:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracujemy kreatywnie
 • Przyjazna atmosfera
 • Profesjonalne szkolenia
 • Roczny bonus
 • Globalny zespół
 • Zorientowanie na ludzi
 • Kursy językowe
 • Pakiet benefitów
 • System kafeteryjny
 • Dodatki wakacyjne i świąteczne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie posiłków
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.
Rockwell Automation to firma będąca liderem automatyki przemysłowej na świecie. Na rynku działamu już od 114 lat i to co nas wyróżnia to fakt, że mamy klientów z którymi współpracujemy już od początku naszej działalności. Nasi klienci to między innymi: Jack Daniels,Toyota, Pepsi, NASA, Universal Studios, TESLA
Kierownik magazynu

Zakres obowiązków

 • Organizowanie pracy i działań podległego zespołu, poprzez planowanie pracy pracowników magazynowych, przygotowywanie grafików oraz kontrolę czasu pracy i realizacji zadań;
 • Optymalizacja kosztów w podległym obszarze;
 • Nadzór nad procesami magazynowymi (przyjęcie materiału, kompletacja, pakowanie i załadunek wyrobów gotowych);
 • Nadzór nad procesami importowo - eksportowymi;
 • Kontrola i optymalizacja stanów magazynowych, przygotowanie raportów;
 • Przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji;
 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem magazynu oraz monitorowanie stanu wyposażenia magazynu;
 • Nadzór nad obiegiem i poprawnością dokumentacji magazynowej, eliminacja błędów transakcyjnych;
 • Przestrzeganie procedur i procesów obowiązujących w firmie;
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obszarze magazynu;
 • Tworzenie i raportowanie wskaźników logistycznych KPI;
 • Monitorowanie realizacji projektów i procesów logistycznych pod kątem efektywności i jakości ich wykonania;
 • Zapewnienie szkoleń, udzielanie wskazówek i wsparcie pracowników w wykonywaniu obowiązków.

Oczekiwania

 • Wykształcenie min. średnie;
 • Min 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz procesami i operacjami w obszarze magazynu lub produkcji;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność organizowania pracy i skutecznego koordynowania działań podległego zespołu;
 • Nastawienie na wytrwałą realizację założonych celów;
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz zdolność szybkiej adaptacji w nowym otoczeniu;
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu;
 • Dyspozycyjność, komunikatywność;
 • Znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office);
 • Znajomość systemów ERP, systemów magazynowych;
 • Znajomość narzędzi Lean 6 Sigma będzie dodatkowym atutem;
 • Wiedza za zakresu BHP, PPOŻ;
 • Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym będą dodatkowym atutem.

Benefity:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracujemy kreatywnie
 • Przyjazna atmosfera
 • Profesjonalne szkolenia
 • Roczny bonus
 • Globalny zespół
 • Zorientowanie na ludzi
 • Kursy językowe
 • Pakiet benefitów
 • System kafeteryjny
 • Dodatki wakacyjne i świąteczne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie posiłków
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne