KMJ/2020

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV opatrzonego zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że :

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszczu Gd.  przy ul. Grunwaldzkiej 64B dalej: (Pracodawca).

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia

3)  podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne; podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku);

4)  podane przez Panią/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji;

5)  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, licząc od wpłynięcia podania;

7)  za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od wpłynięcia podania;

8)  posiada Pani/Pan prawo:

a)       dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych

b)      do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych

c)       ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

d)      usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń,

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9)  w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: [email protected]

10)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kierownik Magazynu

ErontransO firmie

Erontrans

Wygoda 84

Jaworzno

Z powodzeniem działamy na rynku usług TSL od 1989 roku. Jesteśmy jednym z czołowych, polskich operatorów logistycznych, oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie frachtu drogowego, spedycji morskiej, usług celnych oraz logistyki.

W związku z dynamicznym  rozwojem oddziału Erontrans w Jaworznie, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

KIEROWNIK MAGAZYNU
Miejsce pracy: Jaworzno
KMJ/2020

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • organizacja i kierowanie pracą bieżącą magazynu logistycznego
 • nadzór nad operacjami magazynowymi
 • organizowanie pracy oraz nadzór nad personelem
 • nadzorowanie i kontrola infrastruktury magazynowej
 • optymalizacja procesów magazynowych
 • nadzorowanie i kontroling rozliczeń finansowych
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, motywowanie i rozwijanie zespołu
 • wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy magazynu
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących norm i przepisów – BHP, ppoż., środowiskowych
 • współpraca z innymi działami firmy
 • współpraca z klientami
 • przygotowanie i udział w audytach
 • bieżący kontakt z firmami współpracującymi

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum średniego wykształcenia preferowane wyższe kierunkowe
 • minimum 3 lata doświadczenia w organizowaniu i kontrolowaniu procesów magazynowych
 • minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • znajomości procesów magazynowych
 • znajomości procesów magazynowych oraz systemu magazynowego
 • doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem pracowników
 • umiejętność pracy z klientem
 • wiedza i doświadczenie w stosowaniu norm i przepisów regulujących prace magazynu wysokiego składowania
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • znajomość podstaw języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
 • praktycznej znajomości MS Office oraz bardzo dobrej znajomości Excel
 • umiejętności poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań
 • mile widziane uprawnienia UDT oraz doświadczenie w obsłudze wózków widłowych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • sumienności i uczciwości

Nasza oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • premie uzależnione od wyników i jakości pracy
 • możliwość dalszego rozwoju w ramach prężnie rozwijającej się firmie
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym
 • doskonałą atmosferę w pracy
 • narzędzia służbowe telefon, laptop
CV wraz z Listem Motywacyjnym bardzo proszę wysyłać za pomocą przycisku aplikowania do dnia 05.06.2020
w temacie maila należy wpisać Nr ref.: KMJ/2020

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Z powodzeniem działamy na rynku usług TSL od 1989 roku. Jesteśmy jednym z czołowych, polskich operatorów logistycznych, oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie frachtu drogowego, spedycji morskiej, usług celnych oraz logistyki.

W związku z dynamicznym  rozwojem oddziału Erontrans w Jaworznie, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

KIEROWNIK MAGAZYNUNumer ref.: KMJ/2020

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • organizacja i kierowanie pracą bieżącą magazynu logistycznego
 • nadzór nad operacjami magazynowymi
 • organizowanie pracy oraz nadzór nad personelem
 • nadzorowanie i kontrola infrastruktury magazynowej
 • optymalizacja procesów magazynowych
 • nadzorowanie i kontroling rozliczeń finansowych
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, motywowanie i rozwijanie zespołu
 • wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy magazynu
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących norm i przepisów – BHP, ppoż., środowiskowych
 • współpraca z innymi działami firmy
 • współpraca z klientami
 • przygotowanie i udział w audytach
 • bieżący kontakt z firmami współpracującymi

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum średniego wykształcenia preferowane wyższe kierunkowe
 • minimum 3 lata doświadczenia w organizowaniu i kontrolowaniu procesów magazynowych
 • minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • znajomości procesów magazynowych
 • znajomości procesów magazynowych oraz systemu magazynowego
 • doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem pracowników
 • umiejętność pracy z klientem
 • wiedza i doświadczenie w stosowaniu norm i przepisów regulujących prace magazynu wysokiego składowania
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • znajomość podstaw języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
 • praktycznej znajomości MS Office oraz bardzo dobrej znajomości Excel
 • umiejętności poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań
 • mile widziane uprawnienia UDT oraz doświadczenie w obsłudze wózków widłowych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • sumienności i uczciwości

Nasza oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • premie uzależnione od wyników i jakości pracy
 • możliwość dalszego rozwoju w ramach prężnie rozwijającej się firmie
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym
 • doskonałą atmosferę w pracy
 • narzędzia służbowe telefon, laptop
CV wraz z Listem Motywacyjnym bardzo proszę wysyłać za pomocą przycisku aplikowania do dnia 05.06.2020
w temacie maila należy wpisać Nr ref.: KMJ/2020

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne