Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Magazynu

 • Niepołomice, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 02.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy liderem rynkowym z 40letnią tradycją.
  Jesteśmy obecni w 60 krajach świata.
  Zatrudniamy ponad 900 pracowników.
  Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
  KIEROWNIK MAGAZYNU
  Miejsce pracy: Niepołomice

  Do Twoich zadań należeć będzie m. in.:

  • Planowanie i organizacja oraz nadzorowanie pracy wszystkich pracowników magazynu
  • Odpowiedni dobór, wdrożenie i dbanie o szkolenie i rozwój pracowników
  • Organizacja i kontrola gospodarki paletowej
  • Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg gospodarki magazynowej oraz jej zgodność z obowiązującymi procedurami i przepisami
  • Planowanie i realizacja zadań obszaru konfekcjonowania wyrobów
  • Zarządzanie i nadzór nad powierzonymi urządzeniami transportowymi
  • Ścisła współpraca z działami powiązanymi operacyjnie w szczególności z Działami Produkcji, Biura Obsługi Klienta , Transportu
  • Inicjowanie i wdrażanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy
  • Optymalizacja procesów i narzędzi magazynowych
  • Tworzenie procedur i zasad funkcjonowania działu logistyki wewnętrznej
  • Kontrolowanie przestrzegania zasad BHP przez podległy personel

  Czego oczekujemy?

  • Min. 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w Dziale Magazynowym
  • Znajomości procesów logistycznych oraz doświadczenia w zarządzaniu transportem wewnątrzzakładowym
  • Doświadczenia w pracy z systemami WMS
  • Doświadczenia w kierowaniu dużym zespołem pracowników
  • Umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania decyzji i asertywności
  • Zdolności przywódczych
  • Umiejętności pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu i zadań
  • Elastyczności w działaniu i otwartości na zmiany
  • Umiejętności przekazywania wiedzy i motywowania zespołu do osiągania celów
  • Mile widziana znajomość narzędzi typu Lean Management, np. 5S
  • Dobrej znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel

  Podejmując pracę w naszej firmie zyskujesz:

  • Możliwość pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Umowę o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia
  • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia
  • Rozwijające środowisko pracy, udział w nowych projektach logistycznych

  Dziękujemy za Twoją aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Polityka prywatności), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniżej klauzuli:„Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez FoodCare Sp. z o.o. w zakresie przekazanych danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).”

  INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych - rekrutacja

  Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani danych osobowych jest spółka FoodCare Sp. z o. o. ul. Spokojna 4; 32-080 Zabierzów, tel. 12 356 60 00
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Artur Baranowski, adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją oraz w celu nawiązania stosunku pracy, w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, organizującym szkolenia w zakresie bhp, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania  stosunku pracy .
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania stosunku pracy a także po jego ustaniu przez okres wynikający z przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  8. Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/Pana prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.