Oferta pracy

Kierownik Magazynu

Raben Logistics Polska sp. z o.o.O firmie

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Bierutowska 44

Wrocław

Opis stanowiska:

Masz DRIVE do zarządzania operacyjnego i doświadczenie w kierowaniu zespołem. Wdrażanie własnych pomysłów, inicjatyw i usprawnianie procesów nie stanowi dla Ciebie tajemnic. Stworzysz koncertowy zespół Pracowników i niespotykaną atmosferę pracy. Popiszesz się wielozadaniowością i zmysłem organizacji. Będziesz miał niespotykaną szansę uczestniczyć w rozwijaniu nowego magazynu tranzytowego w Regionie

Razem wiele zdziałamy!

Opis spółki:

Mamy drive do rozwoju!
 
To wszystko dzięki grze zespołowej! Magazynierzy troszczą się o fachowe przeładunki i opiekują się towarem naszych Klientów w magazynach, Dyspozytorzy organizują dostawy, Specjaliści dbają o sprawny i przyjazny kontakt z Klientami, a Kierowcy docierają z zamówionym towarem do najdalszych zakątków Europy – wszyscy mamy wpływ na to, że Raben Logistics Polska nieustannie porusza rzeczy we właściwym kierunku.
Kierownik MagazynuNumer ref.: | Nr ref.: KM/062021

Dołączając do nas, zyskasz:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość dynamicznego rozwoju umiejętności i kompetencji
 • Realizację ambitnych wyzwań
 • Kreowanie rozwiązań na bazie własnych narzędzi i doświadczeń
 • Zaufanie i wsparcie ze strony kierownictwa
 • Możliwość realizacji ciekawych, ambitnych i pełnych wyzwań zadań
 • Pracę w dużej, międzynarodowej Grupie Spółek opartej na wartościach firmy rodzinnej
 • Współpracę z dużymi firmami, liderami w swoich branżach
 • Pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze
 • Atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. kartę MultiSport, opieka zdrowotna, ubezpieczenie grupowe, karty paliwowe z dofinansowaniem, karta Makro, karty SIM na preferencyjnych warunkach i inne)

Sprawdzisz się w:

 • Zarządzaniu magazynem poprzez zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów oraz prawidłowego przebiegu procesów magazynowo
 • Planowaniu, zarządzaniu i nadzorze nad pracą podległych Pracowników
 • Nadzorze nad efektywnym zarządzaniem przestrzenią magazynową, odpowiedzialności za infrastrukturę magazynową
 • Odpowiedzialności za zgodność stanów magazynowych i prawidłowy przebieg inwentaryzacji
 • Doskonaleniu i optymalizacji procesów magazynowych
 • Przygotowywaniu raportów i analizy wyników
 • Odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie procedur, przepisów i instrukcji stanowiskowych

Działaj z nami, jeśli:

 • Posiadasz minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na magazynie tranzytowym oraz w efektywnym zarządzaniu zespołem pracowniczym – warunek konieczny
 • Masz doświadczenie w optymalizowaniu procesów magazynowych – warunek konieczny
 • Potrafisz motywować i inspirować innych do działania
 • Masz doświadczenie w sporządzaniu i realizowaniu budżetu
 • Potrafisz przygotowywać analizy
 • Potrafisz zapewniać odpowiednie warunki pracy zgodnych z wymogami BHP oraz procedurami obowiązującymi na magazynie
 • Lubisz pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy
 • Wykazujesz się skutecznością i odpowiedzialnością w realizacji powierzonych zadań

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi na stronie: https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji. Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, w związku z potrzebą oceny Twoich umiejętności i zdolności, niezbędnych na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji, tj. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces.
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: [email protected] lub tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”
Mamy drive do rozwoju!


To wszystko dzięki grze zespołowej! Magazynierzy troszczą się o fachowe przeładunki i opiekują się towarem naszych Klientów w magazynach, Dyspozytorzy organizują dostawy, Specjaliści dbają o sprawny i przyjazny kontakt z Klientami, a Kierowcy docierają z zamówionym towarem do najdalszych zakątków Europy – wszyscy mamy wpływ na to, że Raben Logistics Polska nieustannie porusza rzeczy we właściwym kierunku.


Mamy drive do rozwoju!


Uwielbiamy wyzwania i nowe
projekty.
Praca w zespole wyzwala w nas
energię.
Wkładamy całe serce we wszystko
co robimy.
Uczymy się od siebie nawzajem.

Ogłoszenie archiwalne