Kierownik - Majster - Brygadzista w wytwórni konstrukcji stalowych

 • Niemcy
 • Kierownik
 • 25.02.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 27.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

  Kierownik, Majster, Brygadzista w wytwórni konstrukcji stalowych

  Miejsce pracy: Niemcy


  Oczekujemy:

  • bardzo dobrej znajomości dokumentacji technicznej
  • udokumentowanego doświadczenia w pracy w wytwórniach konstrukcji stalowych
  • znajomości języka niemieckiego

  Oferujemy:

  • długotrwałe zatrudnienie
  • wysokie zarobki w Euro, wypłacane terminowo
  • pełne ubezpieczenie socjalne
  • dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • odzyskanie podatku zapłaconego w Niemczech
  • bezpłatne zakwaterowanie, dojazdy do pracy, środki BHP
  • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer
  • bardzo dobre warunki mieszkaniowe.
  • możliwość awansu zawodowego
  • obsługę organizacyjną i prawną
  • szkolenia

  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ lub, przesłanie CV na adres e-mail:

  [email protected]

  Kontakt:
  BUDIMEX SA, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
  +48 618613205  +48 618613271
   
  BUDIMEX S.A, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
  +48 178506858  +48 178506857
   
  BUDIMEX SA, ul. Miłkowskiego 3/702, 30-349 Kraków
  +48 122640330


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
  • przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk,
  • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji

  (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK