Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko „Kierownik Obiektu”
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
 

Kierownik Obiektu

AmluxO firmie

Amlux

Grójecka 77

Warszawa

top
top
top

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Kierownik Obiektu
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, tworzenie grafików, rozliczeń
 • utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentem
 • odbiór wykonywanych prac na obiekcie

Wymagania:

 • znajomość branży – doświadczenie na stanowisku brygadzisty bądź koordynatora na obiektach wielopowierzchniowych
 • umiejętność planowania pracy, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pod presją czasu
 • komunikatywność i umiejętność współpracy
 • wysoka kultura osobista, samodzielność, zaangażowanie
 • umiejętność kontroli jakości i kosztów
 • czynne prawo jazdy kat. B – oferujemy zwrot kosztów za paliwo
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem

Zapewniamy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop)
aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

bottom

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Kierownik Obiektu

Opis stanowiska:

 • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, tworzenie grafików, rozliczeń
 • utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentem
 • odbiór wykonywanych prac na obiekcie

Wymagania:

 • znajomość branży – doświadczenie na stanowisku brygadzisty bądź koordynatora na obiektach wielopowierzchniowych
 • umiejętność planowania pracy, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pod presją czasu
 • komunikatywność i umiejętność współpracy
 • wysoka kultura osobista, samodzielność, zaangażowanie
 • umiejętność kontroli jakości i kosztów
 • czynne prawo jazdy kat. B – oferujemy zwrot kosztów za paliwo
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem

Zapewniamy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne