Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Ochrony

 • Kraków, małopolskie
 • Kierownik
 • 02.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Kraków

  Kierownik Ochrony Fizycznej

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: 

  - Organizowanie pracy oraz wsparcie podległych pracowników w realizacji zadań ochrony na terenie chronionych obiektów
  - Realizowanie założeń wynikających z instrukcji ochrony oraz systemu bezpieczeństwa
  - Tworzenie grafików, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników
  - Szkolenie i wprowadzanie nowych pracowników
  - Tworzenie dokumentacji obiektowej
  - Utrzymywanie kontaktu z Kontrahentem oraz odpowiedzialność za wysoką jakość świadczonej usługi

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  - Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników ochrony
  - Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  - Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej „B”
  - Umiejętność organizacji i koordynacji pracy podległego zespołu
  - Samodzielność, operatywność, dynamizm w działaniu
  - Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
  - Prawo jazdy kat. B.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik Ochrony
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna
  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Security Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  bottom