Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik operacyjny ds. stacji LOTOS

 • lubuskie
 • Kierownik
 • 04.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  LOTOS Paliwa Spółka z o .o.  jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

   

  Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej poszukuje kandydatów,
  w ramach umowy o pracę, na stanowisko:

  Kierownik operacyjny ds. stacji LOTOS


  Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie, lubuskie

  Nr. ref. 6/LP/19

  NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

  • zarządzanie stacjami w podległym obszarze;
  • nadzór nad realizacją wyniku finansowego stacji własnych;
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur zawartych w Podręczniku Operacyjnym;
  • ocena realizacji standardów na podległych stacjach paliw;
  • prowadzenie praktycznego szkolenia pracowników, w zakresie przygotowywania oferty gastronomicznej;
  • szkolenie pracowników stacji paliw z zakresu profesjonalnej obsługi klienta;
  • opiniowanie projektów rozwoju sieci stacji paliw, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz monitorowanie ich realizacji;
  • nadzór nad realizacją obowiązków i powierzonych zadań na stacjach w podległym obszarze.

  CO JEST DLA NAS WAŻNE:

  • wykształcenie wyższe magisterskie;
  • wiedza z zakresu zarządzania sprzedażą oraz operacyjnego zarządzania zespołem;
  • minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, także we współpracy z partnerami biznesowymi;
  • doświadczenie w zakresie budowania długofalowych relacji biznesowych;
  • znajomość branży handlu detalicznego i sprzedaży sieciowej;
  • umiejętności negocjacyjne i motywacyjne;
  • płynna obsługa programów komputerowych w ramach pakietu MS Office;
  • umiejętność szybkiego działania i efektywnej organizacji własnej pracy;
  • orientacja na cele, komunikatywność, dyspozycyjność;
  • zdolności analityczne;
  • prawo jazdy kat. B – gotowość do pracy w terenie.

  CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy – samochód służbowy, telefon, laptop;
  • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę;
  • karta pracownicza LOTOS Biznes (rabat na paliwo i wybrane towary z oferty stacji);
  • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.
  Osoby spełniające powyższe oczekiwania i zainteresowane pracą na proponowanym stanowisku prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22.03.2019 roku  za pośrednictwem LOTOSTRADY lub strony www.kariera.lotos.pl.

  Administratorem zebranych danych osobowych jest LOTOS Paliwa z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

   

  Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
   
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie (na podany powyżej adres). W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.
   
  LOTOS Paliwa będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich podania lub do chwili wycofania zgody.
   
  Dane będą udostępnianie innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie LOTOS Paliwa w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
  Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.
   
  Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
   
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych innym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na potrzeby prowadzenia przez te podmioty własnych procesów rekrutacyjnych.