Oferta pracy

Kierownik Operacyjny Magazynu

H&M LogisticsO firmie

 • Chlebnia (pow. grodziski), mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Kierownik / Koordynator
Jako jedna z największych firm modowych na świecie H&M oferuje nieograniczone możliwości kariery. Wierzymy w potencjał naszych pracowników, dlatego wspieramy każdego, kto chce podjąć nowe wyzwania.
 
W H&M oferujemy dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko pracy.
Możesz być pewien, że u nas nie będziesz się nudzić.
Obecnie do naszego Centrum Dystrybucji w Chlebni k / Grodziska Mazowieckiego, zatrudnimy Kierownika Operacyjnego Magazynu 
Kierownik Operacyjny Magazynu


Oferujemy 

 • Rabat -25% na zakupy w sklepach Grupy H&M i Online.
 • Umowę o pracę oraz stabilność zatrudnienia.
 • Prywatną opiekę medyczną – pakiet rozszerzony 100% płatny przez pracodawcę.
 • Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie.
 • Dofinansowanie do pakietu sportowo – rekreacyjnego.
 • Dofinansowanie do posiłków w miejscu pracy.

Twoje obowiązki 

 • Zarządzanie, organizowanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu.
 • Maksymalizowanie sprawności operacyjnej w zakresie procesów przychodzących, wychodzących jak i zwrotów oraz przesunięć produktów, a także regularna inwentaryzacja zapasów.
 • Inicjowanie oraz implementacja rozwiązań mających na celu maksymalizowanie rentowności w oparciu o budżet oraz prawidłowe planowanie.
 • Identyfikowanie ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie działań przy ścisłej współpracy z pozostałymi działami.
 • Rekrutacja, szkolenia i rozwój pracowników przy wsparciu działu HR.
 • Motywowanie oraz promowanie różnorodności wśród członków swojego zespołu.

Twoje umiejętności 

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz w zarządzaniu zespołem min. 2 lata
 • Znajomość procesów logistycznych oraz rozumienie systemu zarządzania magazynem.
 • Elastyczność i zdolność przystosowania się do dynamicznego i zmieniającego się środowiska pracy.
 • Wysokie rozwinięte umiejętności organizacji pracy własnej i identyfikowania potencjalnych zadań.
 • Łatwość w nawiązywaniu relacji z pracownikami na różnych stanowiskach oraz zdolność do budowania pozytywnej atmosfery z zespole.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy się Twoja kariera,  
a Twój rozwój jest dla nas tak samo ważny, jak nasz biznes.  

Aplikuj teraz i zacznij pracę w swoim stylu! 

Więcej informacji o firmie znajdziesz na stronie: 

Klauzula i obowiązek informacyjny przy rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa
, moich danych osobowych innych niż wymagane prawem a wskazane w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 

- klauzula obowiązku informacyjnego:

Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes & Mauritz
logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa
(zwany dalej H&M).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 pkt lit. b), art. 6 ust. 1 pkt lit. c) w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych szerszych niż wymagane prawem a zawarte w Twoim CV. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

Komu będziemy udostępniać twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M. Ponadto H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: E-mail:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected] 

H&M Hennes & Mauritz logistics 1 Sp. z o. o. ul. Chmielna 25 00-021 Warszawa.

Ogłoszenie archiwalne