Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016) informuję:

iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o.  z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7     

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.                                     

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda  na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej  jednak niż przez okres pięciu lat  
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

EZT Sp. z o.o.

Kierownik Operacyjny w branży usług czystościowych

EZT Sp. z o.o.O firmie

 • Lublin, lubelskie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

 

 

Kierownik Operacyjny
w branży usług czystościowych

Miejsce pracy: Lublin

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie usług czystościowych i/lub ochrony na podległych obiektach oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 • Reprezentowanie firmy – kontakt i spotkania z Klientami
 • Kierowanie pracą podległych pracowników – zapewnienie obsady personalnej oraz odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych usług
 • Tworzenie kalkulacji, prognozowanie wyników, kontrola kosztów i raportowanie do Dyrektora Pionu
 • Rekrutacja i szkolenia podległego zespołu pracowników

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w branży na podobnym stanowisku co najmniej 1 rok
 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Samodzielność w działaniu, zdolności analityczne
 • Odpowiedzialność za wyniki operacyjne
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność
 • Wykształcenie min. średnie
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę oraz premie motywacyjne
 • Pracę na samodzielnym stanowisku
 • Rozwojową prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i przejrzystych strukturach zarządzania
 • Możliwości  podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy użytkowany również do celów prywatnych
 • Liczne benefity pozapłacowe w tym Opiekę Medyczną
 
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 
bottom

 

 

Kierownik Operacyjny
w branży usług czystościowych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie usług czystościowych i/lub ochrony na podległych obiektach oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 • Reprezentowanie firmy – kontakt i spotkania z Klientami
 • Kierowanie pracą podległych pracowników – zapewnienie obsady personalnej oraz odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych usług
 • Tworzenie kalkulacji, prognozowanie wyników, kontrola kosztów i raportowanie do Dyrektora Pionu
 • Rekrutacja i szkolenia podległego zespołu pracowników

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w branży na podobnym stanowisku co najmniej 1 rok
 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Samodzielność w działaniu, zdolności analityczne
 • Odpowiedzialność za wyniki operacyjne
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność
 • Wykształcenie min. średnie
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Umowę o pracę oraz premie motywacyjne
 • Pracę na samodzielnym stanowisku
 • Rozwojową prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i przejrzystych strukturach zarządzania
 • Możliwości  podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy użytkowany również do celów prywatnych
 • Liczne benefity pozapłacowe w tym Opiekę Medyczną
 
CV należy przesłać klikając APLIKUJ na dole,
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat. 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne