Ta oferta pracy jest nieaktualna od 321 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Produkcji Działu Steel Services

 • Bytom, śląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma DEMARKO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. działa nieprzerwanie od niemalże 25 lat na rynku Polskim i Zagranicznym. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, liderem branży obróbki stali i produkcji naczep specjalistycznych do transportu ciężkiego.
   
  W związku z prężnym rozwojem poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:
  Kierownik Produkcji Działu Steel Services
  Miejsce pracy: Bytom

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Nadzór nad pracą działu produkcji Steel Services;
  • Dbałość o utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych;
  • Dbałość o należyty stan narzędzi produkcyjnych;
  • Organizowanie, prowadzenie i nadzór prac wdrożeniowych wynikających z wprowadzania nowych procesów, produktów, systemów zarządzania produkcją;
  •  Kontrola prawidłowości i kompletności składanych przez podległych pracowników w tym zastępców kierowników i brygadzistów raportów pracowniczych pod kontem wypełniania Programu Produkcyjnego;
  • Przeprowadzenie czynności kontrolnych, porządkowych, dyscyplinujących, organizacyjnych itp.;
  • Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów doskonalących procesy produkcyjne pod względem technicznym, ekonomicznym i jakościowym;
  • Zarządzanie zespołem pracowników produkcji - nadzorowanie działań związanych z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników, podniesienia wydajności pracy oraz wzmocnienia czynników motywacyjnych; planowanie wg zaplanowanych zleceń;
  • Bieżąca współpraca z innymi działami oraz współdziałanie z zarządem orzaz dyrekcją zmierzające do realizowania celów strategicznych firmy;
  • Konsekwencja w przestrzeganiu przepisów p.poż i BHP;
  • Aktualizowanie danych produkcyjnych, raportowanie danych przełożonemu.

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne;
  • Znajomość rysunku technicznego – warunek konieczny;
  • Doświadczenie w planowaniu, organizacji pracy zespołu;
  • Odpowiedzialność, sumienność;
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • Zdolności analityczne oraz podejmowania szybkich decyzji;
  • Znajomość pakietu Office;
  • Mile widziana znajomość procesów obróbki stali.

  OFERUJEMY:

  • Umowę o pracę;
  • Stabilne warunki zatrudnienia;
  • Pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie.


  List motywacyjny, CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać drogą mailową. 

  W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, dla celów prowadzonej przez DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K. rekrutacji na stanowisko kierownik produkcji działu steel services a także na potrzeby późniejszych rekrutacji.

  Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

  - wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
  - mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Sądowa 19, 41-609 Świętochłowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000614811  , NIP: 6272729965, REGON: 24276049100000, reprezentowaną przez: Mateusza Komarec – Prezesa Zarządu komplementariusza spółki DEMARKO sp. z o.o.),dalej zwany „Administratorem”.
  2. Dane kontaktowe Koordynatora do spraw ochrony danych osobowych:
  MIROSŁAWA ROGOZIŃSKA , e-mail: [email protected] , kom.: 667037700
  1. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji są przetwarzane w celu w celu realizacji procesu rekrutacji.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1].
  3. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
  • kancelarii prawnej,
  • firmy informatycznej,
  • firmy kurierskiej,
  • biura rachunkowego.
  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział.
  3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  1. Informujemy, iż:
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  1. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
   
  Z poważaniem
  Mateusz Komarec – Prezes Zarządu DEMARKO sp. z o.o. – Komplementariusza
   
  [1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).