Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Produkcji

 • Kleszczów (pow. bełchatowski), łódzkie
 • Kierownik
 • 22.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Produkcji

  miejsce pracy: Kleszczów k. Bełchatowa

  Firma Caparol to część międzynarodowej grupy DAW SE wiodącego producenta profesjonalnych farb, tynków, systemów ociepleń, farb dyspersyjnych oraz systemów do renowacji i ochrony betonu.

  W Polsce od 25 lat działamy z sukcesami w branży chemii budowlanej, tworząc w naszych zakładach produkcyjnych produkty najwyższej jakości oraz rozwiązania odpowiadające na obecne i przyszłe potrzeby naszych Klientów.

  Obecnie uruchamiamy najnowocześniejszy w Grupie zakład produkcyjny i planujemy przeniesienie do Kleszczowie k. Bełchatowa nowego wydziału produkcyjnego i tworzymy nowe stanowisko.

  Do obowiązków Kierownika Produkcji należy:

  • kompleksowe zarządzanie nowopowstającym wydziałem produkcyjnym
  • udział w tworzeniu planów produkcyjnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją
  • dbałość o wysoki poziom BHP w podległym obszarze oraz całym zakładzie
  • proponowanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających wydajność pracy
  • eliminacja strat oraz działania na rzecz optymalizacji kosztów produkcji
  • rozwijanie w organizacji kultury ciągłego doskonalenia – wdrażanie elementów LEAN
  • praca z SAP oraz innymi informatycznymi systemami wspomagającymi zarządzanie
  • budowa i efektywne kierowanie zespołem pracowników produkcyjnych
  • ciągłe monitorowanie i raportowanie wyników pracy wydziału, podejmowanie działań korygujących w przypadku wystąpienia odchyleń od założeń budżetowych
  • ścisła współpraca z pozostałymi wydziałami oraz funkcjami wsparcia

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku Kierownika/Mistrza Produkcji
  • wyższego wykształcenia technicznego
  • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
  • swobodnej obsługi komputera (MS Office) oraz dobrej znajomości i praktyki w pracy z SAP oraz innymi narzędziami IT wspomagającymi zarządzanie
  • znajomości filozofii i narzędzi LEAN oraz praktycznego doświadczenia w ich wdrażaniu (standaryzacja pracy, zarządzanie przez wizualizację, 5S, SMED, itd.)
  • wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych, rozwiniętych kompetencji kierowniczych
  • bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy, entuzjazmu, sumienności i konsekwencji w działaniu

  Oferujemy:

  • realny wpływ na kształtowanie standardów pracy i budowanie organizacji w Polsce
  • jasne zasady zatrudnienia na umowę o pracę
  • ciekawą i rozwojową pracę w międzynarodowej firmie
  • możliwości dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

  Osoby spełniające powyższe kryteria, zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego klikając

  Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.caparol.pl

  Aplikując na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, CV oraz liście motywacyjnym dla celów rekrutacji w Caparol Polska Sp. z o.o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

  Informacja dla Kandydatów:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 393, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000077239, REGON: 010702421, NIP: 951-00-29-823.
  3. Kontakt do Administratora, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną to: [email protected]
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez Caparol Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.