Oferta pracy

Kierownik Produkcji

CERSANIT S.A.O firmie

CERSANIT S.A.

Uczniowska 21

Wałbrzych

Ważne są dla Ciebie własne aspiracje zawodowe?
Chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie, której marka jest znana na rynku międzynarodowym?


Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Produkcji

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań produkcyjnych,
 • codzienna współpraca z kierownikami działów pomocniczych: produkcji, spedycji, zaopatrzenia, planowania, technologii i utrzymania ruchu w zakresie ustalania zadań i realizacji planów produkcji
 • organizacja pracy w sposób gwarantujący wydajność na optymalnym poziomie,
 • koordynacja działań związanych z redukcją kosztów,
 • wdrażanie zatwierdzonych planów produkcyjnych,
 • zabezpieczenie środków techniczno-materiałowych do wykonania zadań produkcyjnych w zakresie utrzymania ciągłości produkcji
 • nadzorowanie kosztów i terminarza produkcji,
 • usprawnianie procedur produkcyjnych,
 • kontrola ilości i jakości produkowanych wyrobów, analiza przyczyn wad produkcyjnych,
 • organizacja pracy w sposób zgodny z przepisami BHP, P.POŻ. i Kodeksem Pracy,
 • kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem       podległego działu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane chemiczne, ceramiczne lub z zakresu zarządzania produkcją,
 • minimum 3 letnie doświadczenie menedżerskie w obszarze zarządzania produkcją,
 • doświadczenie w optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem, zdolności interpersonalne,
 • zdolności przywódcze, zdolności analityczne,
 • odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • praktyczna znajomość zagadnień Lean Manufacturing.

Co oferujemy pracownikom?

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • możliwość zdobywania doświadczeń poprzez współpracę z wieloma działami w Grupie Cersanit
 • jasny i oparty o cele system premiowy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • bogaty pakiet socjalny dla pracowników i ich rodzin
Klauzula:
,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36.”
 
Zgoda RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy