Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektów IT w Obszarze Skarbu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO BP Finat Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego i usługi pomocnicze z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych. Ponadto świadczy usługi outsourcingu kadr IT – bodyleasingu. (Agencja zatrudnienia numer certyfikatu 10968).

  PKO BP Finat Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisko:

  KIEROWNIK PROJEKTÓW IT W OBSZARZE SKARBU

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie projektów informatycznych w Zespole Wsparcia Skarbu
  • zarządzanie budżetem, zakresem, harmonogramem i ryzykami w projektach
  • zarządzanie wewnętrznym zespołem projektowym oraz współpraca z dostawcami zewnętrznymi
  • współpraca z dostawcami na etapie zbierania wymagań, tworzenia projektu i specyfikacji funkcjonalnej w domenie aplikacji Zespołu Wsparcia Skarbu
  • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentacji

  Poszukiwane kompetencje:

  • minimum kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu większymi projektami informatycznymi
  • preferowane doświadczenie w instytucjach finansowych (produkty skarbowe)
  • wysokie umiejętności komunikacyjne

  Oferujemy:

  • umowę o pracę/kontrakt
  • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, pakiet MyBenefit
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • profesjonalny system szkoleń

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj Teraz.

  Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane zgłoszenia.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych PKO BP PKO Finat sp. z o.o., podmiotów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.* oraz innych podmiotów, dla których PKO BP PKO Finat sp. z o.o. świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, co obejmuje m.in. przekazanie moich danych osobowych wskazanym podmiotom w zakresie niezbędnym do organizacji procesów rekrutacyjnych.

  Możesz wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: [email protected] lub na adres pocztowy: PKO BP PKO Finat sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

  *Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/

  Administratorem Twoich danych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. („PKO Finat”). PKO Finat przetwarza Twoje dane podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. PKO Finat przetwarza te dane w celu prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w celu archiwizacyjnym i statystycznym, wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa czy też dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania są: Twoja zgoda, przepisy prawa lub prawnie uzasadnione interesy PKO Finat. PKO Finat przekaże Twoje dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.*, innym podmiotom, dla których świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, a także swoim podwykonawcom. Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Kliknij by dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez PKO Finat.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych

  [Administrator]

  Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5 (PKO Finat).

  [Dane kontaktowe]

  Możesz skontaktować się z PKO Finat poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). PKO Finat wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  [Cele przetwarzania i podstawa prawna]

  PKO Finat przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • prowadzania obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks Pracy;
  • archiwizacyjnym i statystycznym;
  • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom, wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
  • wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • przepis prawa – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks pracy;
  • zgoda – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z tych przepisów;
  • uzasadniony interes administratora – dla zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  [Okres przechowywania danych]

  PKO Finat przechowuje Twoje dane osobowe dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 8 lat od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody. Okresowo możemy Cię pytać o ponowne wyrażenie (przedłużenie) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach.

  [Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

  W zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę, PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.* oraz innym podmiotom, dla których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Ponadto PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PKO Finat (m.in. podmiotom, na rzecz których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, czy dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PKO Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKO Finat.

  *Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/

  [Twoje prawa]

  Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do:

  • wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • przeniesienia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od PKO Finat swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W sytuacjach przewidzianych prawem oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PKO Finat, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

  Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

  [Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania]

  Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie możesz wziąć udziału w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie innych danych w tych celach jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.