Kierownik Projektów

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.

Ciepłownicza 1

Czyżyny

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, pozwoleń i uzgodnień oraz dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym dla realizowanego zadania.

 • Opracowanie i realizacje planu projektu oraz harmonogramu.

 • Koordynowanie prac zespołu projektowego oraz monitorowanie postępu i jakości prac.

 • Koordynacja procesu wyboru wykonawców.

 • Prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

 • Organizacja i nadzór nad pracą zespołu projektowego oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

 • Raportowanie postępu prac, a w szczególności zagrożenia dotrzymania terminu lub budżetu projektu,

 • Rozliczanie projektów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami lub min. 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami w energetyce.

 • Umiejętność zarządzania projektami.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

 • Znajomość prawa budowlanego i energetycznego oraz aktów powiązanych.

 • Znajomość procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office (Power Point, Word, Excel, Project).

To oferujemy

 • Zatrudnienie w firmie będącej jednym z największych pracodawców w Polsce

 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego

 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą

 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie do prywatnej edukacji dzieci

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży energetycznej i jednym z największych pracodawców Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Jako Grupa Kapitałowa PGE inwestujemy w przyszłość - zarówno w odnawialne źródła energii, elektromobilność, start-upy, jak i w ciągły rozwój naszych pracowników. Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery pracowników. Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Przewiń do profilu firmy