Oferta pracy

Kierownik Projektów Telekomunikacyjnych

PGE Systemy S.A.

 • Sienna 75, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

PGE Systemy S.A.

Sienna 75

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Aktywny udział w realizacji projektu budowy sieci łączności specjalnej dla sektora energetyki w Polsce opartej o standard LTE,

 • Zarządzanie Zespołem Projektowym w realizacji celów projektowych oraz dostarczaniu korzyści na poziomie Programu LTE450,

 • Współpraca projektowa z Dyrektorem Programu, Architektem Programu i Kierownikami Projektów oraz Klientami,

 • Realizacja projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem, budżetem, zakresem oraz zgodnie z przyjętą metodyką projektową i standardami Spółki,

 • Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentów projektowych,

 • Utrzymywanie i aktualizacja rejestrów projektu: zagadnień, ryzyka, spotkań, bieżących akcji,

 • Przygotowanie cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych i ich prowadzenie,

 • Rozliczenia czasu pracy, utylizacji budżetów projektów,

 • Współpraca z Architektami rozwiązań, Analitykami, Testerami,

 • Współtworzenie z zespołem projektowym wewnętrznych procedur i procesów niezbędnych do realizacji Programu LTE450,

 • Przeglądy dokumentacji projektowej pod kątem realizacji zasad, standardów oraz procedur,

 • Tworzenie rekomendacji oraz wytycznych w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa na poziomie projektów,

 • Przygotowanie i wsparcie w realizacji procesu testów w projektach,

 • Udział we wdrażaniu docelowej architektury dla sieci LTE450 w PGE Systemy,

 • Przygotowanie procedur odbiorczych i formularzy przekazania wdrożonych rozwiązań do utrzymania,

 • Realizację zadań zgodnie przyjętym planem finansowym.

Nasze wymagania

 • Znajomość metodyk prowadzenia projektów i zarządzania zespołem projektowym potwierdzona kursami i certyfikatami, studia z zakresu zarządzania projektami będą dodatkowym atutem,

 • Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub osoby zarządzającej zespołem projektowym, w tym 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru IT, telekomunikacji lub bezpieczeństwa informatycznego,

 • Wysoka samodyscyplina i odpowiednie zdolności związane z realizacją zadań pod presją czasu,

 • Umiejętność delegowania zadań i rozliczania efektów prac zespołu projektowego,

 • Znajomość metodyk Prince, ITIL, Agile,

 • Znajomość praktycznych zasad opracowywanie dokumentacji projektowej i architektury rozwiązań,

 • Znajomość zasad finansowych na poziomie pozwalającym opracowywać analizy i plany związane z podziałem kosztów w projektach oraz właściwego wykorzystania budżetu,

 • Doświadczenie w planowaniu scenariuszy i realizacji testów z podziałem na etapy wdrożenia rozwiązania,

 • Znajomość procedur i regulacji dla danego obszaru organizacji objętego realizacja projektów w tym Prawo Telekomunikacyjne, Infrastruktura Krytyczna ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

 • Znajomość zasad prowadzenia projektów w ujęciu portfelowym

 • Zdolność do definiowania kryteriów związanych z produktami końcowymi wraz z kryteriami odbioru.

 • Umiejętność definiowania Kluczowych Czynników Sukcesu w realizowanych inwestycjach.

Mile widziane

 • Teoretyczna i praktyczna znajomość rozwiązań telekomunikacyjny w zakresie łączności bezprzewodowej 3G/LTE,

 • Znajomość aktów prawnych wpływających na wymagania stawiane projektom z obszaru telekomunikacji i bezpieczeństwa informatycznego,

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego umożliwiające dostęp do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne”,

 • Wszelkie referencje poświadczające doświadczenie zawodowe.

To oferujemy

 • System premiowy

 • Rozszerzony pakiet opieki medycznej

 • Kartę sportową

 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi

 • Pracowniczy program emerytalny

 • Ubezpieczenie na życie

 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

 • Benefity

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • rozszerzony pakiet opieki medycznej

 • karta sportowa

 • dofinansowanie opieki nad dziećmi

 • inne

PGE Systemy S.A.

PGE Systemy S.A. jest spółką technologiczną, buduje, rozwija i utrzymuje nowoczesne systemy teleinformatyczne dla całej Grupy Kapitałowej PGE.

Przewiń do profilu firmy