Kierownik Projektów

INFRACERT TSI SP. Z O.O.O firmie

INFRACERT TSI SP. Z O.O.

Jagiellońska 32

Warszawa

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Działamy w obszarze certyfikacji podsystemów interoperacyjności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz optymalizacji procesów przewozowych. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania rynku kolejowego. Nasi pracownicy dysponują obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym.

Kierownik Projektów

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kompleksowe wsparcie zarządcze i administracyjne kierownictwa projektów badawczych w procesie planowania, zarządzania i kontrolowania polityki badawczo-rozwojowej Spółki, a także za inicjowanie i rozwijanie działań korzystnych dla instytucji.

Oczekiwania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, posiadającej zdolności strategicznego myślenia i przewidywania, wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i analitycznych, posiadającej zdolność szybkiej oceny zmieniających się warunków i podejmowania w związku z tym trafnych decyzji, osoby dynamicznej w działaniu, twórczej, posiadającej umiejętność pracy w zespole, która utożsami się z instytucją i nastawiona będzie przede wszystkim na rozwój instytucji, co przełoży się na rozwój własny.

Idealny kandydat:

 • posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych,
 • posiada dyplom wyższej uczelni (preferowane wykształcenie techniczne) oraz certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności,
 • posiada wystarczającą wiedzę do prowadzenia interdyscyplinarnych projektów z zakresu elektroniki, automatyki, transportu, inżynierii, programowania, budowy systemów pomiarowych,
 • posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami według uznanych metodyk typu PRINCE2, Agile, IPMA,
 • posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami jako szef zespołu, projektu, działu, firmy, czy też członek komitetu sterującego projektu/programu,
 • posiada umiejętności raportowania i szczegółowego dokumentowania procesu realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, mile widziana znajomość innych języków obcych,
 • zna procedury pozyskiwania i finansowania nauki, komercjalizacji wyników badań,
 • posiada przynajmniej 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • potrafi prezentować publicznie wyniki pracy własnej i Zespołu (wystąpienia na seminariach i konferencjach),
 • zna biegle oprogramowanie wspierające pracę biurową (mile widziana znajomość oprogramowania do zarządzania projektami),
 • mile widziana znajomość przepisów prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych,
 • posiada wyróżniające zdolności organizacji pracy własnej i biura, zarządzania czasem, umiejętność logicznego myślenia oraz umiejętność nadawania priorytetów przyjętym zadaniom,
 • jest odpowiedzialny, rzetelny i konsekwentny w dążeniu do celu.

Zakres obowiązków:

 • inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji projektów zgodnie z przyjętą metodyką,
 • dokumentowanie prac związanych z zarządzaniem operacyjnym projektu,
 • zarządzanie budżetem Projektu,
 • kontrola wydatków,
 • obsługa zamówień, zakupów,
 • przygotowywanie i opisywanie faktur (dokumentów finansowych),
 • monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, wniosków o zmianę, propozycji aneksów,
 • utrzymywanie aktualnej dokumentacji projektu,
 • ustanowienie procedury kontroli dokumentacji,
 • archiwizacja danych projektowych,
 • przeprowadzanie przeglądu jakości,
 • obsługa spraw personalnych w Projekcie (zatrudnienie, delegacje do pracy),
 • utrzymywanie rejestru jakości i raportów z przeglądu ryzyk,
 • dostarczanie informacji o statusie efektów projektu w poszczególnych etapach prac,
 • merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością pracowników, w tym dokonywanie przeglądów pracy,
 • inicjowanie prac nad przygotowaniem i wdrożeniem nowych produktów projektów, weryfikacja opisów produktów,
 • kontrola zgodność realizowanych działań z przyjętą strategią i wyznaczonymi celami,
 • aktywny udział we wskazanych konferencjach krajowych, zagranicznych i innych spotkaniach związanych z profilem prowadzonych prac.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym zespole, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej,
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach, w tym wynagrodzenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w elitarnej grupie jednostek notyfikowanych w zakresie interoperacyjności kolei,
 • pracę w jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku, oraz stosującej najwyższe standardy i wartości,
 • liczne szkolenia w obszarze transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
 • udział w największych wydarzeniach i projektach kolejowych w Polsce i na Świecie,
 • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego.

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 21.07.2020 r.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

Więcej informacji na temat jednostki, dostępnych jest na stronie internetowej: www.infracert.com

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy