Oferta pracy

Kierownik Projektów

MedicoverO firmie

Medicover

Aleje Jerozolimskie 96

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnianie realizacji celów projektu zgodnie z określonym budżetem i w określonych ramach czasowych poprzez:

 • Prowadzenie projektów zgodnie z obowiązującą w Medicover metodologią

 • Współudział w definiowaniu uzasadnienia biznesowego dla projektów

 • Określanie kosztów oraz pracochłonności dla planowanych projektów

 • Wybór, ocenę i współpracę z dostawcami w ramach projektów i na etapie utrzymania rozwiązań, w tym:

 • Przegląd i rekomendacja wyboru dostawcy / rozwiązania

 • Udział w przygotowaniu umów i prowadzeniu negocjacji umów z dostawcami

 • Tworzenie i zarządzanie planem projektu, ryzykami i zagadnieniami projektowymi

 • Zapewnianie komunikacji z interesariuszami projektu

 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej

 • Wykonywanie analizy procesów i optymalizacja procesów

 • Wykonywanie analizy i specyfikacji wymagań

 • Współpraca z Kadrą Zarządzającą, Biurem Projektowym oraz wszystkimi działami organizacji w celu optymalnej alokacji i wykorzystania zasobów do prowadzonych projektów poprzez:

 • Przegląd stanu projektów

 • Przegląd i aktualizację priorytetów działań w obrębie projektu

 • Uzgadnianie alokacji zasobów do projektów

Nasze wymagania

 • Posiada minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania projektami

 • Zna metodyki prowadzenia projektów (PRINCE2, PMI) i potrafi zastosować je w praktyce

 • Zna j. angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną oraz pisemną (B2)

 • Posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki - informatyczne, techniczne, medyczne, zarządzanie projektami)

 • W swoich działaniach wykazuje się samodzielnością, odpowiedzialnością oraz doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi

 • Potrafi pracować w zespole

 • Biegle posługuje się pakietem MS Office

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Zespole Projektów Biznesowych

 • Pracę przy projektach mających znaczący wpływ na rozwój organizacji

 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny;

 • Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe) zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover, grupowe ubezpieczenie NNW i inne.

 • Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”

 • Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

Medicover

Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia Pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas!

Przewiń do profilu firmy