Ta oferta pracy jest nieaktualna od 54 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu ds. instalacji niskoprądowych

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 25.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kierownik Projektu ds. instalacji niskoprądowych
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr ref NP/01/10/2018

  Zakres obowiązków:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację i zarządzanie projektami instalacji niskoprądowych realizowanymi przez IQnet Sp. z o.o., a w szczególności:

  • nadzór bezpośredni nad poprawną realizacją kontraktu od momentu podpisania umowy,
  • czynny udział w negocjacjach handlowych ze zleceniodawcami i podwykonawcami,
  • nadzór nad terminową realizacją dostaw, instalacją i uruchomieniem zintegrowanych rozwiązań z zakresu systemów instalacji niskoprądowych,
  • zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy Inwestorem a IQnet Sp. z o.o., poprzez prowadzenie korespondencji pisemnej i uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych na prowadzonych budowach,
  • utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami oraz rozliczanie i nadzorowanie wykonywanych prac,
  • terminowe wykonywanie poszczególnych etapów kontraktu oraz dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych,
  • kosztorysowanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji niskoprądowych i automatyki BMS,
  • aktywna współpraca z innymi pracownikami IQnet Sp. z o.o., w zakresie realizacji kontraktów.

  Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane kierunki: elektryczny, elektroniczny, automatyka, telekomunikacja),
  • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • umiejętność rzetelnego i systematycznego dokumentowania przebiegu projektu,
  • dobra organizacja pracy i dyscyplina własna,
  • kreatywność, otwartość, elastyczność w działaniu,
  • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność praktycznego „czytania” dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość oprogramowania AutoCAD i programów kosztorysowych,
  • gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
  • dodatkowym atutem będzie: znajomość języka angielskiego i posiadanie uprawnień SEP do 1kV.

  Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
  • ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego,
  • dodatkowe benefity (karta MultiSport, opieka medyczna),
  • niezbędne narzędzia pracy (samochód, komputer),
  • szeroki zakres szkoleń.

  Dokumenty aplikacyjne (wraz z numerem referencyjnym) prosimy kierować klikając przycisk Aplikuj.

  aplikuj

  Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych oraz treści przykładowych klauzul i oświadczenie, które pozwolą nam na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Prosimy o zamieszczenie ich (zgodnie z Pana/Pani decyzją) bezpośrednio w dokumentacji aplikacyjnej.

  bottom

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowana/y o administratorze danych, jego danych kontaktowych, celu i okresie przetwarzania, odbiorcach danych, przysługujących mi prawach, zasadności przetwarzania przez IQnet Sp. z o.o. Informacja ta była zamieszczona w treści ogłoszenia, które stanowiło źródło informacji o prowadzonej rekrutacji.

                   .......................................................
                                                                                 Podpis kandydata do pracy

   

  Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany uczestnictwem nie tylko w tym, ale i w przyszłych procesach rekrutacyjnych (w przypadku, gdy obecny proces nie skończy się wyborem Pana/Pani kandydatury na oferowane stanowisko) potrzebna jest Pana/Pani zgoda, która może być wyrażona w następujący sposób:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IQnet Sp. z o.o. przez okres najbliższych 24 miesięcy.

  Oświadczenie wymagane dodatkowo jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujące szczególne kategorie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

                   .......................................................
                                                                                Podpis kandydata do pracy

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Administrator danych

  IQnet Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 2a-6 Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Krajowym Rejestrze Sądowym *Rejestrze Przedsiębiorców* pod numerem KRS 0000247316, o kapitale zakładowym w kwocie 950.000,00 złotych opłaconych w całości | NIP 9542534990 | REGON 240220810.

  Kontakt do administratora: tel. 032 730 11 99, [email protected] , adres pocztowy jak wyżej

  Cel przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), a przypadku podania szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 2 lit a RODO*).

  Okres przechowywania

  Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 24 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody.
  W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane nie będę przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotu realizującego wsparcie techniczne i organizacyjne dla IQnet Sp. z o.o., w tym portalu Pracuj.pl (jeżeli za ich pośrednictwem złoży Pan/Pani aplikację).

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pan przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w prowadzonym przez IQnet Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym). Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie jest realizowane niezgodnie z prawem).

  Podanie przez Pana/Panią danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IQnet Sp. z o.o. Informacje nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

  *RODO - Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016)