Kierownik Projektu ds. Inwestycji Deweloperskich [rekrutacja prowadzona online]

ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jerzmanowska 18

Wrocław

Arkop Sp z o.o. (Deweloper)
Zatrudni:
Kierownika projektu ds. inwestycji deweloperskichNumer ref.: Miejsce pracy: Wrocław, Gdańsk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za cały proces inwestycyjny obejmujący fazę projektową, wykonawczą i eksploatacyjną, w szczególności:

 • Tworzenie i kompleksowe zarządzanie procesem przygotowania optymalnej strategii realizacji zadania inwestycyjnego, a następnie zarządzanie procesami wyboru, negocjowanie warunków i przygotowanie do podpisania umów z projektantami, konsultantami (w tym z inspektorami nadzoru), doradcami technicznymi, wykonawcami robót, dostawcami i innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji powierzonych projektów deweloperskich;
 • Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń;
 • Zarządzanie procesem kontroli kosztów powierzonych projektów deweloperskich pod kątem realizacji przyjętego budżetu;
 • Zarządzanie procesami odbiorów końcowych i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe - preferowane budownictwo lub architektura;
 • Minimum 5- letnie doświadczenie w       pracy przy realizacjach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych lub 5-letnie doświadczenie w firmie budowlanej wykonawczej na stanowisku kierowniczym i 2-letnie w firmie deweloperskiej, potwierdzone stosownymi referencjami.
 • Doświadczenie przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych;
 • Czynny udział w procesie projektowania;
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego „ zaprojektuj i wybuduj” w zakresie: formalno - prawnym , ekonomicznym, projektowym, wykonawczym, w tym:
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • umiejętność budżetowania,
  • znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane,
  • znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej,
  • znajomość procesu przekazywania inwestycji zamawiającemu;
 • Umiejętności oceny pozyskiwanych terenów pod kątem planowanych inwestycji ;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania dużymi zespołami projektowymi;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność ;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji z kontrahentem.

Oferujemy:

interesującą pracę w stabilnej  firmie, atrakcyjne wynagrodzenie  adekwatne do umiejętności, szkolenia, opiekę medyczną.

Prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z zaznaczeniem stanowiska pracy na adres: Arkop sp. zo.o. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław

lub klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w CV zawartych w ofercie przez Arkop Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), RODO”.
 
Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach to jednocześnie prosimy o zawarcie poniżej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w CV zawartych w ofercie przez Arkop Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), RODO”.
 
Administratorem danych osobowych jest Spółka Arkop Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Jerzmanowskiej nr 18. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy oraz w prawie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do kopiowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do bycia zapomnianym i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
Okres przetwarzania danych osobowych w związku z nin. rekrutacją wynosi max. 6 miesięcy.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy