Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu – Energetyka Odnawialna

 • Wrocław, dolnośląskie
 • ul. Wagonowa 2C, Wrocław pokaż mapę
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 12.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  QUADRAN POLSKA sp. z o.o.

  Quadran Polska z siedzibą we Wrocławiu, niezależny producent energii odnawialnej z elektrowni wiatrowych i słonecznych poszukuje osoby do działu rozwoju projektów na stanowisko: Kierownik Projektu. Quadran Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Quadran International z siedzibą we Francji.

  Kierownik Projektu – Energetyka Odnawialna

  Miejsce pracy: Wrocław

  OPIS STANOWISKA PRACY

  Kierownik Projektu będzie głównym punktem kontaktu dla wszystkich interesariuszy projektu takich, jak, lecz nie ograniczając się do: właścicieli gruntów (publiczne lub prywatne), urzędników lokalnych i regionalnych, podwykonawców i dostawców usług, a także osób z wewnątrz organizacji. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad wszystkimi etapami koniecznymi i wymaganymi do pomyślnego rozwoju projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych od etapu poszukiwania projektu do rozpoczęcia produkcji energii.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Opracowanie projektów, począwszy od selekcji gruntu do zakończenia finansowania
  • Sprawdzanie perspektywicznych projektów i analiza projektów do akwizycji
  • Identyfikacja właścicieli gruntu i koordynacja procesu podpisywania umów dzierżawy gruntów
  • Prowadzenie projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w porozumieniu z władzami lokalnymi i innymi jednostkami państwowymi i samorządowymi
  • Monitorowanie planu biznesowego oraz zapewnienie realizowalności technicznej w całym procesie rozwoju projektu
  • Uzyskanie i/lub nadzór nad uzyskaniem wszystkich niezbędnych oraz wymaganych zezwoleń, pozwoleń i decyzji do realizacji inwestycji
  • Kierowanie i koordynacja wszystkich wymaganych badań w tym badania oceny wpływu na środowisko, badania produktywności, badania geologiczne
  • Opracowanie harmonogramu i budżetu realizacji projektu oraz ich wykonanie zgodnie z założeniami
  • Raportowanie stanu zawansowania projektów za pomocą raportów miesięcznych, prezentacji, spotkań oraz dodatkowych narzędzi raportujących
  • Uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach związanych z projektem w celu budowania relacji i utworzenia lokalnej sieci kontaktów
  • Współpraca z działem realizacji w celu określenia odpowiedniej, jakości projektów budowlanych oraz przekazania niezbędnych informacji w celu przekazania projektu do budowy
  • Koordynacja procesu finasowania oraz dostarczanie i sporządzanie wymaganej przez instytucje finansującą dokumentacji
  • Zarządzanie wszystkimi etapami projektu w ramach zdefiniowanych celów

  WYMAGANE KOMPETENCJE

  • Wykształcenie wyższe ochrona środowiska, planistyka lub techniczne
  • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Znajomość i doświadczenie w branży energetycznej w tym energetyce wiatrowej
  • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Microsoft Project)
  • Znajomość AutoCAD i umiejętność czytania rysunków technicznych
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
  • Umiejętności organizacyjne i analityczne
  • Świadomość finansowa i techniczna
  • Umiejętność motywowania i koordynacji różnych zespołów
  • Silne zorientowanie na realizację wyznaczonych celów
  • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B)

  OFERUJEMY

  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
  • Pakiet świadczeń socjalnych (karta MultiSport, opieka medyczna)
  • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na pełny etat
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w ciekawych projektach oraz we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów gwarantujących rozwój zawodowy
  • Komfortowe warunki pracy, nowoczesny, kameralny kompleks budynków
  • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego wraz  ze zdjęciem.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Quadran Polska sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2c IIp. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Quadran Polska sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2c. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez „Quadran”.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez „Quadran”.

  Administratorem danych jest Quadran Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wagonowa 2c, II piętro, 53-609 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (lub jego następca prawny). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez „Quadran”.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez „Quadran”.

  Administratorem danych jest Quadran Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wagonowa 2c, II piętro, 53-609 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (lub jego następca prawny). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.