Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Kierownik Projektu

Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Plac Władysława Bartoszewskiego 1

Gdańsk

top

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z procesem rozwoju
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI KIEROWNIK PROJEKTU
KIEROWNIK PROJEKTU
(umowa o pracę 1/1 lub na 1/2 etatu)
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 

Inżynier ds. przygotowania i realizacji inwestycji (Kierownik projektu)

 

Zakresem zadań jest kompleksowa organizacja i realizacja procesu inwestycyjnego budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • kompleksowe zarządzanie projektem budowlanym ( na każdym etapie realizacji),
 • przygotowanie założeń do harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów,
 • przygotowywanie przetargów na prace projektowe oraz Generalne Wykonawstwo,
 • nadzór, realizacja i raportowanie projektu zgodnie z postanowieniami umów z wykonawcą(ami) koordynacja zespołu Inspektorów Nadzoru pod kątem bieżącej kontroli wykonawców poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
 • przygotowanie i monitorowanie realizacji budżetu inwestycji z uwzględnieniem niezbędnych korekt i modyfikacji w trakcie trwania inwestycji (analiza wykonalności),
 • identyfikowanie ryzyk realizowanych projektów oraz ich monitorowanie,
 • współpracę z inwestorem, uzgodnienia, propozycje zmian i rozwiązań technicznych, w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące przepisy i normy budowlane,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie usług projektowych, robót budowlanych i innych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • koordynacja opracowywania dokumentacji technicznej związanej z realizowanymi zadaniami,
 • przygotowywanie harmonogramów i kosztorysów prowadzonej inwestycji o ile będzie to niezbędne,
 • uzyskiwanie pozwoleń i decyzji urzędowych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu budowy o ile uzyskanie ich nie będzie obowiązkiem innych uczestników procesu inwestycyjnego,
 • nadzór nad procesem realizacji projektów i budowy, kontrola jakości i terminowości wykonania zgodnie z warunkami zawartej umowy,
 • ewidencjonowanie zdarzeń i okresowe raportowanie postępu prac,
 • stałe monitorowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań możliwych optymalizacji procesu realizacji inwestycji,
 • przygotowywanie protokołów przerobowych i rozliczeń projektu,
 • odbiory prac poddostawców i podwykonawców,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z realizacją inwestycji,
 • budowanie bazy danych rynkowych (np. konkurencja, ceny, dostawcy, podwykonawcy),
 • współpraca z architektami, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym,
 • przygotowanie oraz nadzorowanie realizacji harmonogramu robót kluczowych dla projektu,
 • reprezentowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przed urzędami administracji publicznej w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji pod względem merytorycznym,
 • utworzenie oraz kierowanie zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego.
linia

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w specjalności budowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi;
 • minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w realizacji na podobnym stanowisku inwestycji o wartości całkowitej powyżej 20.000.000 zł netto;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez zamawiających publicznych będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość pakietu MS Office; Autocad, MS Project;
 • biegła znajomość Prawa Budowlanego i Warunków Technicznych, znajomość Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego w zakresie kontraktów budowlanych;
 • znajomość rynku budowlanego oraz technologii i materiałów stosowanych w budownictwie;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • prawo jazdy kategorii B;

 

Dodatkowymi atutami będą

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym;
 • doświadczenie w samodzielnym nadzorze nad robotami budowlanymi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dodatkowym atutem
linia

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na cały etat lub część etatu
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pakiet benefitów w tym opieka medyczna
 • dostęp do szkoleń odpowiednich dla zajmowanego stanowiska
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Benefity – karta multisport, pakiet medyczny
 

Wymagane dokumenty:

 • CV +uprawnienia
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
linia

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i cv
za pomocą przycisku aplikuj w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: [email protected]

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie wszystkich lub niektórych danych w toku postępowania rekrutacyjnego, może oznaczać ograniczenie lub uniemożliwienie wyboru na stanowisko będące przedmiotem rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest prowadzenie rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o uwzględnienie w Państwa CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z siedzibą w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

bottom

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z procesem rozwoju
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI KIEROWNIK PROJEKTU
KIEROWNIK PROJEKTU
(umowa o pracę 1/1 lub na 1/2 etatu)

Zakres obowiązków:

 

Inżynier ds. przygotowania i realizacji inwestycji (Kierownik projektu)

 

Zakresem zadań jest kompleksowa organizacja i realizacja procesu inwestycyjnego budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • kompleksowe zarządzanie projektem budowlanym ( na każdym etapie realizacji),
 • przygotowanie założeń do harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów,
 • przygotowywanie przetargów na prace projektowe oraz Generalne Wykonawstwo,
 • nadzór, realizacja i raportowanie projektu zgodnie z postanowieniami umów z wykonawcą(ami) koordynacja zespołu Inspektorów Nadzoru pod kątem bieżącej kontroli wykonawców poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
 • przygotowanie i monitorowanie realizacji budżetu inwestycji z uwzględnieniem niezbędnych korekt i modyfikacji w trakcie trwania inwestycji (analiza wykonalności),
 • identyfikowanie ryzyk realizowanych projektów oraz ich monitorowanie,
 • współpracę z inwestorem, uzgodnienia, propozycje zmian i rozwiązań technicznych, w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące przepisy i normy budowlane,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie usług projektowych, robót budowlanych i innych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • koordynacja opracowywania dokumentacji technicznej związanej z realizowanymi zadaniami,
 • przygotowywanie harmonogramów i kosztorysów prowadzonej inwestycji o ile będzie to niezbędne,
 • uzyskiwanie pozwoleń i decyzji urzędowych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu budowy o ile uzyskanie ich nie będzie obowiązkiem innych uczestników procesu inwestycyjnego,
 • nadzór nad procesem realizacji projektów i budowy, kontrola jakości i terminowości wykonania zgodnie z warunkami zawartej umowy,
 • ewidencjonowanie zdarzeń i okresowe raportowanie postępu prac,
 • stałe monitorowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań możliwych optymalizacji procesu realizacji inwestycji,
 • przygotowywanie protokołów przerobowych i rozliczeń projektu,
 • odbiory prac poddostawców i podwykonawców,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur związanych z realizacją inwestycji,
 • budowanie bazy danych rynkowych (np. konkurencja, ceny, dostawcy, podwykonawcy),
 • współpraca z architektami, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym,
 • przygotowanie oraz nadzorowanie realizacji harmonogramu robót kluczowych dla projektu,
 • reprezentowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przed urzędami administracji publicznej w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji pod względem merytorycznym,
 • utworzenie oraz kierowanie zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w specjalności budowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi;
 • minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w realizacji na podobnym stanowisku inwestycji o wartości całkowitej powyżej 20.000.000 zł netto;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez zamawiających publicznych będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość pakietu MS Office; Autocad, MS Project;
 • biegła znajomość Prawa Budowlanego i Warunków Technicznych, znajomość Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego w zakresie kontraktów budowlanych;
 • znajomość rynku budowlanego oraz technologii i materiałów stosowanych w budownictwie;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • prawo jazdy kategorii B;

 

Dodatkowymi atutami będą

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym;
 • doświadczenie w samodzielnym nadzorze nad robotami budowlanymi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na cały etat lub część etatu
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pakiet benefitów w tym opieka medyczna
 • dostęp do szkoleń odpowiednich dla zajmowanego stanowiska
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Benefity – karta multisport, pakiet medyczny
 

Wymagane dokumenty:

 • CV +uprawnienia
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i cv
za pomocą przycisku aplikuj w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: [email protected]

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie wszystkich lub niektórych danych w toku postępowania rekrutacyjnego, może oznaczać ograniczenie lub uniemożliwienie wyboru na stanowisko będące przedmiotem rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest prowadzenie rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o uwzględnienie w Państwa CV następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z siedzibą w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne