Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu HR

 • Gdynia, pomorskie
 • Kierownik
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kierownik Projektu HR
  Miejsce pracy: Gdynia

  Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę.

  to wiodący na rynku ogólnopolski kablowy operator telekomunikacyjny, który oferuje klientom pakiet nowoczesnych usług. Wieloletnie doświadczenie firmy, bogata oferta oraz systematyczny rozwój ugruntowały jej silną pozycję w branży. Rynek telekomunikacyjny, w którym działa zmienia się dynamicznie, wymaga ciągłego doskonalenia usług i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów biznesowych. Dotychczasowy sukces Vectry to przede wszystkim wynik zaangażowania i kreatywności całego zespołu, któremu firma daje możliwość rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.

  Zadania:

  • Opracowanie i wdrażanie działań zmierzających do poprawy zadowolenia z pracy i obniżenia rotacji,
  • Zaprojektowanie i implementacja programów służących zwiększeniu efektywności w obszarze motywacji i rozwoju pracowników,
  • Koordynacja działań z zakresu Employer Brandingu oraz zapewnienie wysokiej jakości i skuteczności procesów rekrutacyjnych,
  • Kreowanie polityki informacyjnej: IR wewnętrzny i marketing personalny,
  • Udoskonalenie płacowych i pozapłacowych systemów motywacyjnych, w powiązaniu z celami biznesowymi  firmy,
  • Budowa kultury organizacyjnej wzmacniającej zdefiniowane wartości firmy, promowanie zachowań pracy  zespołowej, wspierania się nawzajem, otwartości, transparentności (komunikowanie problemów) oraz filozofii NPS,
  • Działania ad-hoc zmierzające do budowania zaangażowania i podnoszenia motywacji pracowników,
  • Opracowanie oraz optymalne zarządzanie zatwierdzonym budżetem projektu,
  • Monitorowanie i analiza wskaźników HR oraz ich cykliczne raportowanie.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Co najmniej 3. letniego doświadczenia we współtworzeniu i wdrażaniu strategii HR oraz w projektowaniu, wdrażaniu i usprawnianiu procesów HR a także w doskonaleniu komunikacji wewnętrznej,
  • Operatywności oraz proaktywnej postawy,
  • Ukierunkowania na rozwiązywanie problemów oraz inicjowanie usprawnień zapewniających wymierne efekty finansowe,
  • Zorientowania biznesowego i aktywności w działaniu,
  • Wiedzy o trendach rynkowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zmianą,
  • Znajomości wskaźników biznesowych i HR-owych oraz umiejętność ich wykorzystywania,
  • Doskonałych umiejętności organizacyjnych oraz wysokiego poziomu samodzielności prowadzonych działań,
  • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
  • Umiejętności skutecznej argumentacji oraz budowania pozytywnych relacji biznesowych.

  Co oferujemy:

   • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
   • pracę w ambitnym, dynamicznym zespole
   
   • samodzielność w realizacji powierzonych zadań i w budowaniu strategii HR
   • kartę Multisport
   
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
   • elastyczną formę współpracy
   

  Prześlij CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

  W tytule wpisz odpowiednią nazwę stanowiska.

  Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni    przy Al. Zwycięstwa 253, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089460, tel.: 58 624 83 52, e-mail: [email protected]), a także Vectra Serwis sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, Vectra Investments Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
  1. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe, obejmujące informacje zawarte przez Panią/Pana w cv oraz w liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:
  a) podjęcia decyzji w zakresie zaoferowania zatrudnienia/nawiązania współpracy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym spółkom z Grupy Kapitałowej VECTRA;
  b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
  1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą przetwarzane będą przez  okres 24 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
  b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
  e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  1. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oraz podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem wszczęcia wobec Pani/Pana zgłoszenia procedury rekrutacyjnej.
  1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”