Oferta pracy

Kierownik Projektu (ICT/ cyber )

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Exatel to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

 

Szukasz nowych wyzwań, projektów wykraczających poza standardowe ramy i jednocześnie chcesz sprawdzić swoje umiejętności w środowisku ICT? Chcemy widzieć Cię w EXATEL!

Aktualnie szukamy osoby na stanowisko:

Kierownik Projektu (ICT/ cyber )

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zarządzanie projektami z pogranicza obszarów IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • udział w projekcie na etapie presales (przedsprzedażowym) i postsales – monitorowanie wykonania umów,
 • spotkania statusowe z klientem oraz prowadzenie wewnętrznych spotkań statusowych z zespołem projektowym,
 • zarządzanie zespołem projektowym, w tym: organizacja pracy zespołu, motywowanie i bieżące wsparcie członków zespołu,
 • zarządzanie harmonogramem, budżetem i ryzykiem w projekcie, w tym weryfikacja zapisów w umowach klienckich,
 • tworzenie dokumentacji projektowej,
 • wsparcie analizy potrzeb biznesowych.

OCZEKIWANIA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami IT/ ICT/ cyber
 • doświadczenie w prowadzeniu zespołów projektowych,
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • znajomość metod projektowych (Waterfall i Agile),
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność,
 • proaktywność i inicjatywa w działaniu,
 • wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.

Ze względu na unikatowość projektów mile widziane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu

OFERUJEMY:

 • ciekawą, rozwojową i pełną ambitnych wyzwań pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczeń w branży telekomunikacyjnej,
 • udział w unikatowych projektach,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, karnet sportowy),
 • możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • parking dla pracowników

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy