Kierownik Projektu Infrastrukturalnego

 • Radom, mazowieckie
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 26 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa FCA to jeden z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce. Dzięki współpracy z największymi producentami rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie dostarczamy najbardziej aktualne systemy i dopasowujemy je do możliwości i potencjału naszych klientów.


  Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki efektywnym narzędziom biznesowym, sprawnej i elastycznej organizacji. Jesteśmy kreatywnym integratorem biznesu budującym wartość dla naszych Klientów i Partnerów.

  INNOWACJE
  kreujemy innowacyjne rozwiązania na potrzeby naszych klientów
  WSPÓŁPRACA
  stawiamy na współpracę, która pozwala nam osiągać sukcesy zawodowe
  ROZWÓJ KOMPETENCJI
  szkolimy się, dokładamy wszelkich starań by każdy
  z naszych pracowników
  mógł się rozwijać
  ZAANGAŻOWANIE
  zależy nam na naszych pracownikach, dlatego też oferujemy im pakiet
  różnego typu benefitów

  Kierownik Projektu Infrastrukturalnego

  Lokalizacja: Radom

  Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Nadzór nad Projektem z danego obszaru inwestycyjnego,
  • Przygotowanie definicji projektów wraz z ich założeniami budżetowo-operacyjnymi,
  • Nadzór nad realizacją zapisów w Umowach z Klientami,
  • Przygotowanie i kontrola harmonogramów rzeczowo – finansowych,
  • Przygotowanie planu komunikacji w projekcie i nadzór nad jego realizacją,
  • Pozyskanie w imieniu Pracodawcy pracowników lub podwykonawców  w tym: projektantów/wykonawców budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji zadań,
  • Nadzór nad realizacją założeń budżetowych i zgłaszanie ewentualne zagrożeń  terminowo - finansowych Pracodawcy,
  • Analiza ryzyk realizacji projektu i przygotowanie rozwiązań alternatywnych w postaci raportu ryzyk,
  • Nadzór nad  kwestiami formalno-prawnymi realizowanych zadań,
  • Koordynacja realizacji zadań powierzonych pracownikom/podwykonawcom na każdym etapie,
  • Przygotowanie raportów ze stanu postępu prac, 
  • Przekazywanie niezbędnych danych i dokumentów księgowych do działu rozliczeń w celu prawidłowego rozliczania zadań zgodnie z Umowami,
  • Rozliczenie powierzonych do koordynacji zadań i projektów oraz opracowanie Protokołu Zamknięcia Projektu,
  • Nadzór nad przestrzeganiem  przepisów BHP oraz przepisów o zagospodarowaniu odpadami w ramach prowadzonych zadań.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
  • Minimum 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • Znajomości zasad harmonogramowania,
  • Systematyczności, konsekwencji i rzetelności,
  • Doświadczenia w zarządzaniu budowami,
  • Znajomości procesu budowlanego w branży telekomunikacyjnej,
  • Umiejętności analityczne oraz raportowe,
  • Umiejętność kierowania brygadami budowlanymi,
  • Znajomości prawa budowlanego i BHP,
  • Umiejętności pracy pod presją czasu,
  • Mobilności,
  • Prawa jazdy kat. B.


  Mile widziane:

  • Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami,
  • Znajomość Microsoft Project.

  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę lub B2B,
  • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez indywidualnie dobrane szkolenia,
  • Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach,
  • Multisport, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie,
  • Atrakcyjny system premiowy.
  bottom

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku Aplikuj, w tytule „Kierownik Projektu Infrastrukturalnego".

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w dokumencie CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko do momentu zakończeniu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - jest art. 221 Kodeksu pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż wskazany powyżej, dokumenty CV i listy motywacyjne nieopatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, tj. FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na powyższe ma charakter dobrowolny, jednakże jest ona niezbędna dla dalszego procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem, a nadto, że przysługuje mi prawo dostępu do powierzonych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zostałem także powiadomiony, że mogę skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz dalszego powierzenia ich przetwarzania, a ponadto, że przysługuje mi skarga do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.” – nie będą rozpatrywane i zostaną natychmiast usunięte z bazy administratora. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem: 12 294 98 00. Ze szczegółowym zakresem przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, obejmującym m.in.: prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także pozostałymi zasadami przetwarzania Państwa danych przez administratora, można zapoznać się pod adresem: [email protected] W przypadku wyrażania woli, aby złożone dokumenty CV lub listy motywacyjne były wykorzystywane przez FCA Sp. z o.o. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w ich treści dodatkowej klauzuli w brzmieniu: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, poprzez umieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej administratora i ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania celem przeprowadzania przez administratora kolejnych rekrutacji.”