Ta oferta pracy jest nieaktualna od 70 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu - Inżynier Budowy

 • Ostrołęka, mazowieckie
 • Kierownik
 • 09.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  JSPS ENGINEERING

  JSPS ENGINEERING jest specjalistyczną firmą z sektora budownictwa świadczącą usługi w zakresie projektowania, doradztwa oraz zarządzania projektami. Dział koordynacji zajmuje się zarządzaniem kosztami przy realizacji projektów budowlanych, procedurami przetargowymi oraz bezpośrednią koordynacją prac budowlanych. Swoją działalnością obejmuje zakresy: sporządzania ofert, bieżące zamówienia do projektów, kosztowy nadzór nad realizacją inwestycji, a także optymalizacją realizowanych projektów pod kątem zakresowym, jak i stosowanych rozwiązań. Do naszego działu koordynacji budów poszukujemy osób gotowych do objęcia funkcji kierownika projektu.

  Kierownik Projektu - Inżynier Budowy

  Miejsce pracy: Ostrołęka

  Stawiamy na rozwój, dlatego do obowiązków należeć będą:

  • Przygotowanie zestawień, dokonywanie oszacowania budżetu na podstawie szczegółowej analizy projekty koncepcyjnego, projektu budowlanego, wykonawczego,
  • Przeprowadzanie analizy kosztów i sugerowanie ewentualnych zamiennych technologii lub materiałów w celu zapewnienia lepszej efektywności finansowej projektu,
  • Kontakt, aktywne uczestniczenie w negocjacjach z wykonawcami oraz dostawcami,
  • Monitorowanie postępu prac projektowych oraz prac budowlanych,
  • Współpraca z Klientami w ramach usprawnienia rozwiązań,
  • Kontakt z lokalnymi organami administracji publicznej.

  Mile widziane:

  • Wykształcenie inżynierskie w branży konstrukcyjnej
  • Mile widziane uprawnienia budowlane co będzie miało wpływ na wynagrodzenie,
  • Pożądane doświadczenia przy realizacji projektów wielkopowierzchniowych/przemysłowych,
  • Pożądane doświadczenie zarówno po stronie Projektanta, jak i Generalnego Wykonawcy, w tym przy realizacji projektów typu Projektuj i Buduj,
  • Znajomość procesu budowlanego i komercyjnego: jego faz, uczestników oraz zakresu ich zadań i obowiązków.
  • Logiczne myślenie i ukierunkowanie na cel,
  • Aktywność i branie odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • Pożądana znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
  • Sumienność, kreatywność i samodzielność,
  • Gotowość do podejmowania wyzwań,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Umiejętność sprawnej obsługi i wykorzystania programów m.in. AutoCad, Excel.

  Oferujemy:

  Osobom, które dołączą do zespołu JSPS dajemy pewność, iż podejmą współpracę z ambitnym i zaangażowanym zespołem ceniącym najwyższe standardy pracy. Tworzymy pozytywną atmosferę opartą na zaufaniu, wzajemnej sympatii oraz partnerskim podejściem do pracy. Wyrazem naszego profesjonalizmu jest uznanie naszych Klientów i środowiska biznesowego. JSPS współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z branży nieruchomości na terenie całej Polski realizując ciekawe i pełne wyzwań projekty.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk Aplikuj.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JSPS Engineering z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest JSPS Engineering z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 43a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JSPS Engineeringz siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 43a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez JSPS Engineering z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 43a danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 120 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.