Kierownik projektu

Stal-Systems S.A.O firmie

 • podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Firma zajmująca się tworzeniem konstrukcji stalowych, poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik projektu
Teren wykonywania prac: Polska Południowa

Zakres obowiązków

 • Analiza rynku konkurencyjnych usług i firm w nadzorowanym segmencie,
 • Tworzenie sieci klientów i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z klientami,
 • Udział w przygotowaniu ofert handlowych,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych w celu wypracowania ostatecznych wersji kontraktów i umów korzystnych z punktu widzenia firmy i jej przedsiębiorstwa. Konsultowanie z działem finansowym warunków i zakresu finansowania projektu,
 • Prawidłowe uruchomienie realizacji projektu zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami m.in:
 • Wystawienie zamówień wewnętrznego zawierającego preliminarze kosztów dla występujących w projekcie procesów,
 • Przygotowanie przepływów pieniężnych projektu,
 • Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu,
 • Aktualizacja Harmonogramów rzeczowych i finansowych projektu,
 • Zgłaszanie i przygotowanie aktualizacji budżetu dla potrzeb zatwierdzenia zmian przez Zarząd,
 • Sprawdzenie zgodności realizacji projektów z wszystkimi warunkami handlowymi/ technicznymi wynikającymi z zawartych kontraktów/umów.,
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizowanych projektów,
 • Koordynowanie i nadzór jak też realizacja zadań dotyczących zgłaszanych przez klientów reklamacji,
 • Bieżąca kontrola i odpowiedzialność za budżety dla poszczególnych projektów (budżet kosztów bezpośrednich, zużycia materiałów i robocizny, usług obcych),
 • Planowanie, realizacja , zamykanie projektu,
 • Organizowanie i Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie,
 • Dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 • Sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem, zwoływania spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb, w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Przełożonym zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków, bieżące zarządzanie projektem,
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie zatrudnienia,
 • Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez osoby realizujące projekt, kart czasu pracy,
 • Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 • Terminowe i zgodne z umową i regułami sporządzanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
 • Niezwłoczne informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na Dalszy jego przebieg,
 • Realizacja bezpośrednich zaleceń służbowych,
 • Systematyczne raportowanie w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz projektów,
 • Planowanie oraz raportowanie przepływów finansowych na realizowanym projekcie.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność oraz kreatywność w podejmowaniu działań,
 • Sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Ms Project,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę, w oparciu o umowę o pracę, w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem pracowników,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Atrakcyjny pakiet medyczny dla pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Firma zajmująca się tworzeniem konstrukcji stalowych, poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik projektuNumer ref.: Teren wykonywania prac: Polska Południowa

Zakres obowiązków

 • Analiza rynku konkurencyjnych usług i firm w nadzorowanym segmencie,
 • Tworzenie sieci klientów i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z klientami,
 • Udział w przygotowaniu ofert handlowych,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych w celu wypracowania ostatecznych wersji kontraktów i umów korzystnych z punktu widzenia firmy i jej przedsiębiorstwa. Konsultowanie z działem finansowym warunków i zakresu finansowania projektu,
 • Prawidłowe uruchomienie realizacji projektu zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami m.in:
 • Wystawienie zamówień wewnętrznego zawierającego preliminarze kosztów dla występujących w projekcie procesów,
 • Przygotowanie przepływów pieniężnych projektu,
 • Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu,
 • Aktualizacja Harmonogramów rzeczowych i finansowych projektu,
 • Zgłaszanie i przygotowanie aktualizacji budżetu dla potrzeb zatwierdzenia zmian przez Zarząd,
 • Sprawdzenie zgodności realizacji projektów z wszystkimi warunkami handlowymi/ technicznymi wynikającymi z zawartych kontraktów/umów.,
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizowanych projektów,
 • Koordynowanie i nadzór jak też realizacja zadań dotyczących zgłaszanych przez klientów reklamacji,
 • Bieżąca kontrola i odpowiedzialność za budżety dla poszczególnych projektów (budżet kosztów bezpośrednich, zużycia materiałów i robocizny, usług obcych),
 • Planowanie, realizacja , zamykanie projektu,
 • Organizowanie i Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie,
 • Dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 • Sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem, zwoływania spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb, w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Przełożonym zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków, bieżące zarządzanie projektem,
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie zatrudnienia,
 • Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez osoby realizujące projekt, kart czasu pracy,
 • Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 • Terminowe i zgodne z umową i regułami sporządzanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
 • Niezwłoczne informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na Dalszy jego przebieg,
 • Realizacja bezpośrednich zaleceń służbowych,
 • Systematyczne raportowanie w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz projektów,
 • Planowanie oraz raportowanie przepływów finansowych na realizowanym projekcie.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność oraz kreatywność w podejmowaniu działań,
 • Sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Ms Project,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę, w oparciu o umowę o pracę, w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem pracowników,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Atrakcyjny pakiet medyczny dla pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy