Numer referencyjny: 885b0740834a
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Krzysztof Radtke, mail:  [email protected]
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
Lafarge Cement S.A.

Kierownik Projektu

Lafarge Cement S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Lafarge Cement S.A.

Gołężycka 87

Poznań

 
Praca w Lafarge to...
BezpieczeństwoInnowacjeLudzieOdpowiedzialny biznesRozwój
... i nie tylko!
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Poznań, woj. wielkopolskie

Opis stanowiska

 • Prowadzenie projektów realizacyjnych,
 • Utrzymywanie relacji z inwestorem i podwykonawcami,
 • Negocjacje umów z podwykonawcami,
 • Opracowywanie budżetów projektów,
 • Bieżąca kontrola realizacji budżetu projektu,
 • Egzekwowanie, koordynacja oraz rozliczanie pracy podwykonawców,
 • Inicjowanie i koordynacja programów badawczych w zakresie innowacji nawierzchni z betonu cementowego,
 • Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za technologię oraz z ośrodkami naukowymi w celu promowania i rozwoju technologii nawierzchni z betonu cementowego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe; preferowane budowlane, 
 • Doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, 
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Doświadczenie koordynacji lub opracowywaniu dokumentacji projektowej,
 • Dobre rozumienie potrzeb rynku budownictwa drogowego i umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowymi,
 • Wiedza z zakresu procesów sprzedażowych i procesu budowlanego oraz umiejętność identyfikacji nowych możliwość biznesowych,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie - B1, 
 • Obsługa pakietu MS Office oraz oprogramowania typu CAD.

 
jesteśmy obecni
w 90krajach
świata
mamy 2500 nowoczesnych
zakładów
generujemy
32,6 mld CHF
sprzedaży netto
nasz zespół to
115 000 osób
na całym świecie
Poznaj nas bliżej - odwiedź www.lafarge.pl

Kierownik Projektu

Numer ref.: Numer referencyjny: 885b0740834a

Opis stanowiska

 • Prowadzenie projektów realizacyjnych,
 • Utrzymywanie relacji z inwestorem i podwykonawcami,
 • Negocjacje umów z podwykonawcami,
 • Opracowywanie budżetów projektów,
 • Bieżąca kontrola realizacji budżetu projektu,
 • Egzekwowanie, koordynacja oraz rozliczanie pracy podwykonawców,
 • Inicjowanie i koordynacja programów badawczych w zakresie innowacji nawierzchni z betonu cementowego,
 • Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za technologię oraz z ośrodkami naukowymi w celu promowania i rozwoju technologii nawierzchni z betonu cementowego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe; preferowane budowlane, 
 • Doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, 
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Doświadczenie koordynacji lub opracowywaniu dokumentacji projektowej,
 • Dobre rozumienie potrzeb rynku budownictwa drogowego i umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowymi,
 • Wiedza z zakresu procesów sprzedażowych i procesu budowlanego oraz umiejętność identyfikacji nowych możliwość biznesowych,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie - B1, 
 • Obsługa pakietu MS Office oraz oprogramowania typu CAD.

Ogłoszenie archiwalne