Kierownik Projektu

 • śląskie
 • Kierownik
 • 2019-06-17
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 2019-07-17)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  ETP Spółka Akcyjna realizuje działalność w podstawowych obszarach: budownictwa, produkcji i usług w obszarze mechanicznym, montażu systemów elektrycznych, prefabrykacji szaf sterowniczych  rozdzielnic elektrycznych, oraz w energetyce.
   
  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Kierownik Projektu

  Opis stanowiska:

  • kompleksowe organizowanie i koordynacja prac na budowie
  • pozyskiwanie podwykonawców, rozliczanie ich oraz prowadzenie robót
  • odpowiedzialność za wynik finansowy powierzonych projektów
  • zarządzanie podległą kadrą inżynierską
  • przygotowanie ofert w oparciu o programy kosztorysowe
  • rozliczanie robót elektrycznych z zamawiającym i podwykonawcami
  • uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi
  • współpraca z inwestorem, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym
  • raportowanie o zaawansowaniu kosztowym i rzeczowym powierzonych projektów/projektu

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektryczny)
  • doświadczenie w branży przemysłowej – minimum 5 lat
  • umiejętność kosztorysowania i przygotowywania przedmiarów
  • uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych będzie dodatkowym atutem
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
  • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
  • samodzielność, zaangażowanie, silna motywacja, determinacja, dobra organizacja pracy
  • praca w delegacji na terenie Polski
  • prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym zespole
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • dodatki związane z pokryciem kosztów przejazdów, zakwaterowania w delegacji
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie ETP S.A. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, telefon kontaktowy: 32 25 99 675.
  2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
  3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej zgody – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.
  5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia.
  6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Pańskich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.