Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Projektu w branży elektroenergetycznej

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

 • pomorskie

  pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Praca przy realizacji kontraktów budowlanych polegających na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć powyżej 220 kV.

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.

 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.

 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych działań administracyjnych, robót budowalnych i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień.

 • Szczegółowe opracowanie i nadzorowanie budżetu realizacji kontraktu, optymalizacja kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.

 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.

 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.

 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.

 • Udział w opracowaniu ofert, zleceń i umów.

Nasze wymagania

Wykształcenie wyższe techniczne, inżynieryjne.

Posiadane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem IPMA, PMP, AgilePM, Prince2 Practitioner lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami.

Znajomość pakietu MS Office na poziome zaawansowanym w szczególności MS Excel, MS Project.

Doświadczenie zawodowe:

Udokumentowane doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji co najmniej 2 zadań (w ramach odrębnych umów z Inwestorem) polegających na budowie lub przebudowie (modernizacji) stacji lub linii elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 220 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, o wartości każdego zadania nie niższej niż 20 mln zł netto, przy czym czas pełnienia funkcji nie może być krótszy niż 12 miesięcy dla każdego zadania,

Lub

Udokumentowane doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji co najmniej 2 zadań (w ramach odrębnych umów z Inwestorem) polegających na budowie obiektów o charakterze przemysłowym lub obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane (odebranych przez Inwestora), dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, o wartości każdego zadania nie niższej niż 20 mln zł netto, przy czym czas pełnienia funkcji nie może być krótszy niż 12 miesięcy dla każdego zadania,

Lub

Udokumentowane doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji co najmniej 2 obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV lub wyższym gdzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (doświadczenie pełnienia funkcji na każdej jednej robocie budowlanej nie może krótsze niż 12 miesięcy),

Lub

Udokumentowane doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji co najmniej 2 dwóch ukończonych obiektów infrastruktury przemysłowej o wartości łącznej nie niższej niż 30 (słownie: trzydzieści) mln zł netto (doświadczenie pełnienia funkcji na każdej jednej robocie budowlanej nie może krótsze niż 12 miesięcy).

Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.

Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.

Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

Dobra znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.

Znajomość języka angielskiego lub innych.

To oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.

 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

 • Stabilne warunki zatrudnienia.

 • Niezbędne narzędzia do pracy.

 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka zdrowotna, program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach szkoleń, studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport, posiłki profilaktyczne, możliwość zapewnienia zakwaterowania, talony na święta Bożego Narodzenia, świąteczne paczki dla dzieci).

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

Od 70 lat projektujemy i budujemy obiekty energetyczne najwyższej jakości, łącząc profesjonalizm naszych pracowników z najnowszą wiedzą techniczną i efektywnymi metodami zarządzania.

Przewiń do profilu firmy