Oferta pracy

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.

Kierownik Projektu w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA sp. z o.o.O firmie

 • śląskie

  śląskie
 • Ważna jeszcze 10 dni
  do: 21 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • Praca przy realizacji kontraktów budowlanych polegających na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć powyżej 220 kV.

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.

 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.

 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych działań administracyjnych, robót budowalnych i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień.

 • Szczegółowe opracowanie i nadzorowanie budżetu realizacji kontraktu, optymalizacja kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.

 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.

 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.

 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.

 • Udział w opracowaniu ofert, zleceń i umów.

Nasze wymagania

 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.

 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.

 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

 • Dobra znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.

 • Znajomość języka angielskiego lub innych.

To oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.

 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia (13 000,00 – 16 000,00 brutto/mc).

 • Stabilne warunki zatrudnienia.

 • Niezbędne narzędzia do pracy.

 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach szkoleń, studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport, posiłki profilaktyczne, możliwość zapewnienia zakwaterowania, talony na święta Bożego Narodzenia, świąteczne paczki dla dzieci).

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

Kwalifikacje Wymagane Obligatoryjnie

 • Wykształcenie wyższe techniczne.

 • Posiadane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem IPMA, PMP, AgilePM, Prince2 Practitioner lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami.

 • Znajomość pakietu MS Office na poziome zaawansowanym w szczególności MS Excel, MS Project.

 • Doświadczenie zawodowe:

 • Udokumentowane minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy przy budowie lub modernizacji dwóch obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV lub wyższym gdzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub budowie co najmniej dwóch ukończonych obiektów infrastruktury przemysłowej o wartości łącznej nie niższej niż 30 (słownie: trzydzieści) mln zł netto. Wymagane jest żeby doświadczenie pełnienia funkcji Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy na każdej jednej robocie budowlanej nie było krótsze niż 12 miesięcy.

 • Zamiennie

 • Udokumentowane minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (w okresie ostatnich 7 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Kierownika Budowy, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji inwestycji co najmniej 1 roboty budowlanej (łącznie minimum 12 miesiące doświadczenia) polegającej na budowie/modernizacji obiektu liniowego prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej na sieci przesyłowej o napięciu 220 kV lub wyższym, gdzie uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub wykonano zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, o wartości nie mniejszej niż 15 mln zł netto każda oraz co najmniej 1 roboty budowlanej (łącznie minimum 12 miesiące doświadczenia) polegającej na budowie/modernizacji obiektu stacyjnego prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej na sieci przesyłowej o napięciu 220 kV lub wyższym, gdzie uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub wykonano zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, o wartości nie mniejszej niż 15 mln zł netto każda.

 • Alternatywnie

 • Udokumentowane minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego (w okresie ostatnich 10 lat) na stanowisku Kierownika Projektu, Kierującego Zadaniem Inwestycyjnym, Kierownika Budowy, Dyrektora Kontraktu, Koordynatora Projektu przy realizacji inwestycji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie obiektów infrastruktury przemysłowej (łącznie minimum 24 miesiące doświadczenia) o wartości nie niższej niż 50 mln zł netto każda, gdzie uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub wykonano zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie stacji elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym (łącznie minimum 24 miesiące doświadczenia) o wartości nie niższej niż 15 mln zł netto każda, gdzie uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub wykonano zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ.