Kierownik Projektu w Obszarze Dewelopmentu

Tauron Zielona Energia

 • Katowice

  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych lokalizacji dla nowych mocy wytwórczych OZE w zakresie farm fotowoltaicznych i wiatrowych

 • Prowadzenie i koordynacja prac związanych z dewelopmentem projektów OZE

 • Koordynowanie procesów dewelopmentu zgodnie z regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi

 • Koordynowanie przygotowania do realizacji, nowych projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, od etapu pozyskania gruntów do uzyskania Pozwolenia na Budowę

 • Analiza i ocena gruntów pod inwestycje oraz badanie nieruchomości pod kątem uwarunkowań administracyjnych i prawnych

 • Prowadzenie negocjacji z właścicielami gruntów

 • Przygotowywanie umów i współpraca z klientem zewnętrznym

 • Prowadzenie procesów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę dla projektów inwestycyjnych, w tym m.in.: przygotowywanie wniosków do organów administracji samorządowej oraz organów korporacyjnych, prowadzenie analizy wewnętrznej dokumentacji projektowej w zakresie formalno-prawnym oraz technicznym

 • Raportowanie statusu projektów oraz realizacji celów strategicznych do kierownictwa

 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji i ich archiwizowanie

 • Przygotowywanie wymaganych raportów i prezentacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawne lub ekonomiczne

 • 3 letnie doświadczenie w obszarze energetycznym

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu gruntów na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych lub wiatrowych

 • Doświadczenie w samodzielnej realizacji farm fotowoltaicznych od etapu identyfikacji projektu do uzyskania Pozwolenia na Budowę

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami OZE (w branży fotowoltaicznej lub pokrewnej) lub infrastruktury linowej np. sieci energetycznych

 • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych

 • Znajomość MS Office (Word, Excel. PowerPoint)

 • Czynne prawo jazdy kat. B

 • Wiedza techniczna z zakresu OZE ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych

 • Wiedza z zakresu planowania przestrzennego

 • Znajomość procedur związanych z pozyskiwanie decyzji administracyjnych

 • Znajomość procedur środowiskowych (decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym KIP, ROOŚ)

 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego

 • Znajomość branży i rynku OZE

 • Umiejętność analizy i oceny wstępnej gruntów na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych

 • Umiejętności negocjacyjne w zakresie warunków handlowych, umiejętność sporządzania i negocjacji warunków umów, w tym umów dzierżawy

 • Zdolności przywódcze, umiejętność delegowania i rozliczania zadań, umiejętność określania priorytetów, świetna organizacja pracy

 • Umiejętność pracy w zespole, dobre umiejętności komunikacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów

Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki: odnawialne źródła energii, energetyka, gospodarka przestrzenne lub pokrewne

 • 5 letnie doświadczenie w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i wiatrowych

 • Doświadczenie w zakresie kompleksowego prowadzenia inwestycji OZE - w samodzielnym zarządzaniu projektami (branży fotowoltaicznej lub pokrewnej) o wartości inwestycji powyżej 30 mln zł

 • Doświadczenie w realizacji inwestycji we współpracy z organami samorządowymi, spółkami skarbu Państwa itp.

 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Znajomość zagadnień i regulacji energetycznych, w tym OZE

 • Znajomość narzędzi / oprogramowania typu GIS, PV*Sol, PV Syst, QGIS itp., umiejętność korzystania z Google Earth Pro, Geoportal itp.

 • Znajomość programów do analizy wietrzności: np. WindPro, WindFarmer

 • Certyfikat Zarządzania Projektami Prince2® lub inny

 • Znajomość zagadnień energetycznych, w tym uzyskiwania warunków przyłączenia

 • Znajomość rynku urządzeń, produktów i elementów instalacji fotowoltaicznych

 • Znajomości przepisów prawa środowiskowego oraz regulacji prawnych w obszarze energetyki i/lub OZE

 • Wiedza w zakresie planowania farm fotowoltaicznych

 • Wiedza z zakresu wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych, w tym znajomość trybu i warunków wykonywania badań warunków wietrzności

 • Umiejętność wielowarstwowej analizy danych i informacji

 • Umiejętność identyfikacji problemów oraz identyfikacji i wdrażania działań zapobiegawczych

 • Analiza ryzyk wraz z szacowaniem jego prawdopodobieństwa wielkości i wpływu

 • Umiejętność wdrażania zmian

 • Zapewnienie realizacji zadań

To oferujemy

 • Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku

 • Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem

 • Stabilne warunki pracy i pakiet świadczeń socjalnych

 • Możliwość rozwoju zawodowego

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

 • program wdrożeniowy

 • udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Tauron Zielona Energia

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników. Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.

Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Przewiń do profilu firmy