PFR Nieruchomości

Kierownik Projektu

PFR NieruchomościO firmie

PFR Nieruchomości

Kazimierza Brokla 2

Warszawa

top

PFR Nieruchomości to firma prowadząca inwestycję o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Realizujemy program Mieszkanie Plus, którego misją jest zwiększenie dostępności mieszkań, także dla słabiej uposażonych rodzin.

Należymy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR to grupa instytucji finansowych
i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Warszawa

Czym będziesz się zajmował:

Zarządzanie Projektem – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy osiedli mieszkaniowych budynków wielorodzinnych w tym:

 • Zarządzanie procesem budowlanym w celu przygotowania i realizacji Projektu w zakresie od wyboru projektanta po oddanie budynków do użytkowania
 • Zarządzanie opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i określenie warunków jej wykonania
 • Współpraca z architektami, specjalistami branżowymi i biurami projektowymi
 • Analiza i ocena rozwiązań technicznych
 • Weryfikacja, ocena, odbiór dokumentacji projektowej
 • Kontrola jakości dokumentacji projektowej oraz zgodności z wytycznymi, standardami i warunkami zawartych umów
 • Weryfikacja, ocena poprawności wykonania i odbioru przedmiotu robót budowlanych
 • Opracowanie treści merytorycznych uwarunkowań dokumentów formalnych, w tym umów
 • Prowadzenie formalnej korespondencji procesowej
 • Nadzór nad jakością i terminowością przygotowania i realizacji Projektu, w tym dokumentacji projektowej oraz realizacji robót
 • Planowanie, opracowanie i kontrola budżetu Projektu
 • Opracowanie i bieżąca kontrola harmonogramów
 • Opracowanie optymalnych scenariuszy podejmowanych działań
 • Analiza i wdrażanie skutecznych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych, w zakresie przygotowania i realizacji Projektu
 • Ewidencjonowanie zdarzeń i raportowanie postępu prac, identyfikacja odchyleń
 • Wdrażanie zmian w projekcie
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostaw
 • Analiza i wdrażanie rozwiązań w celu optymalizacji kosztów inwestycji
 • Nadzór nad procesem realizacji budowy, kontrola jakości i terminowości wykonania zgodnie z warunkami zawartej umowy
 • Organizacja działań i koordynacja pracy uczestników procesu inwestycyjnego
 • Wdrażanie standaryzacji procesu
 • Stosowanie obowiązujących w organizacji zasad, regulacji i wymagań formalnych procesu projektowego

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, technicznego budowlanego
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Minimum kilka zrealizowanych projektów budowlanych mieszkaniowych
 • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów osiedli mieszkaniowych
 • Znajomości procesu inwestycyjnego i budowlanego
 • Znajomości techniki budowlanej (budynki mieszkaniowe i infrastruktura)
 • Znajomości obowiązujących przepisów prawa
 • Posiadania umiejętności koordynowania, delegowania i egzekwowania zadań, zarządzania w procesie inwestycyjnym budowlanym
 • Zdecydowania, samodzielności i efektywności w działaniu
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres, umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy
 • Doświadczenia w kierowaniu procesem projektowym złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Posiadania uprawnień budowlanych
 • Dobrej znajomości MS Office – szczególnie MS Project, Excel, Word, PowerPoint, środowisko MS
 • Oczekiwana znajomość Auto CAD oraz Norma

Oferujemy:


 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
 • System kafeteryjny - MyBenfit
 • Karta MultiSport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
 • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
 • Przyjazna atmosfera pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration
 • Ubezpieczenie na życie

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.
 
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji,a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

PFR Nieruchomości to firma prowadząca inwestycję o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Realizujemy program Mieszkanie Plus, którego misją jest zwiększenie dostępności mieszkań, także dla słabiej uposażonych rodzin.

Należymy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR to grupa instytucji finansowych
i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Kierownik Projektu

Czym będziesz się zajmował:

Zarządzanie Projektem – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy osiedli mieszkaniowych budynków wielorodzinnych w tym:

 • Zarządzanie procesem budowlanym w celu przygotowania i realizacji Projektu w zakresie od wyboru projektanta po oddanie budynków do użytkowania
 • Zarządzanie opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i określenie warunków jej wykonania
 • Współpraca z architektami, specjalistami branżowymi i biurami projektowymi
 • Analiza i ocena rozwiązań technicznych
 • Weryfikacja, ocena, odbiór dokumentacji projektowej
 • Kontrola jakości dokumentacji projektowej oraz zgodności z wytycznymi, standardami i warunkami zawartych umów
 • Weryfikacja, ocena poprawności wykonania i odbioru przedmiotu robót budowlanych
 • Opracowanie treści merytorycznych uwarunkowań dokumentów formalnych, w tym umów
 • Prowadzenie formalnej korespondencji procesowej
 • Nadzór nad jakością i terminowością przygotowania i realizacji Projektu, w tym dokumentacji projektowej oraz realizacji robót
 • Planowanie, opracowanie i kontrola budżetu Projektu
 • Opracowanie i bieżąca kontrola harmonogramów
 • Opracowanie optymalnych scenariuszy podejmowanych działań
 • Analiza i wdrażanie skutecznych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych, w zakresie przygotowania i realizacji Projektu
 • Ewidencjonowanie zdarzeń i raportowanie postępu prac, identyfikacja odchyleń
 • Wdrażanie zmian w projekcie
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostaw
 • Analiza i wdrażanie rozwiązań w celu optymalizacji kosztów inwestycji
 • Nadzór nad procesem realizacji budowy, kontrola jakości i terminowości wykonania zgodnie z warunkami zawartej umowy
 • Organizacja działań i koordynacja pracy uczestników procesu inwestycyjnego
 • Wdrażanie standaryzacji procesu
 • Stosowanie obowiązujących w organizacji zasad, regulacji i wymagań formalnych procesu projektowego

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, technicznego budowlanego
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Minimum kilka zrealizowanych projektów budowlanych mieszkaniowych
 • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów osiedli mieszkaniowych
 • Znajomości procesu inwestycyjnego i budowlanego
 • Znajomości techniki budowlanej (budynki mieszkaniowe i infrastruktura)
 • Znajomości obowiązujących przepisów prawa
 • Posiadania umiejętności koordynowania, delegowania i egzekwowania zadań, zarządzania w procesie inwestycyjnym budowlanym
 • Zdecydowania, samodzielności i efektywności w działaniu
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres, umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy
 • Doświadczenia w kierowaniu procesem projektowym złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Posiadania uprawnień budowlanych
 • Dobrej znajomości MS Office – szczególnie MS Project, Excel, Word, PowerPoint, środowisko MS
 • Oczekiwana znajomość Auto CAD oraz Norma

Oferujemy:


 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
 • System kafeteryjny - MyBenfit
 • Karta MultiSport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
 • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
 • Przyjazna atmosfera pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration
 • Ubezpieczenie na życie
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.
 
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji,a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne