Oferta pracy

Kierownik Projektu

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem
nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa/Łódź

Główne obowiązki:

 • kompleksowe zarządzanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego;
 • współpraca przy tworzeniu założeń projektowych;
 • tworzenie i zarządzanie procesami przygotowania strategii realizacji projektów;
 • przygotowanie założeń do harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów;
 • koordynowanie pozyskiwania niezbędnych przy realizacji projektów decyzji administracyjnych, w tym uzyskania warunków technicznych, niezbędnych uzgodnień, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowania planowanych obiektów;
 • przyjmowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej pod względem zgodności z zamówieniem, zakresem opracowania i dokonywanie ewentualnych optymalizacji materiałów i rozwiązań projektowych we współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego;
 • przygotowanie przetargów na prace projektowe oraz Generalne Wykonawstwo;
 • identyfikacja ryzyk realizowanych projektów oraz ich monitorowanie;
 • kontrola procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące przepisy oraz normy budowlane;
 • współpraca z interesariuszami projektów, w tym urzędami, instytucjami państwowymi, projektantami i wykonawcami;
 • koordynacja i nadzór nad pracami zespołu projektowego;
 • raportowanie przebiegu realizacji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, budowlane;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów, preferowane doświadczenie w projektach inwestycyjnych, zwłaszcza mieszkaniowych i biurowych;
 • odporność na stres i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • umiejętności strategicznego myślenia oraz komunikacji na różnych poziomach zarządczych;
 • skuteczność i elastyczność w działaniu;
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów, wykazywanie inicjatywy;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • znajomość obsługi pakietu Office (w tym MS Project);
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych (prawo jazdy kategorii B);
 • mile widziane:
  • znajomość prawa budowlanego;
  • doświadczenie przy realizacji projektów magazynowych;
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym;
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy;
 • stabilne warunki zatrudnienia i benefity pracownicze.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą,
proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV) do dnia 4.12.2020 br. za pomocą przycisku:
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
4) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]
5)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu:

[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji                                   [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                 
                    

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy