Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu / Z-ca Kierownika Projektu

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Kierownik
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Kierownik Projektu / Z-ca Kierownika Projektu
  Miejsce pracy: Szczecin

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • kompleksowe zarządzanie projektem,
  • organizacja i koordynacja prac Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
  • wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektu,
  • weryfikacja i nadzór nad harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, planowaniem zasobów,
  • analiza realizacji założeń budżetowych projektu oraz wymagań kontraktowych,
  • zarządzanie finansowe oraz bieżące kontrolowanie i analizowanie budżetu w trakcie trwania projektu, 
  • prowadzenie pełnej dokumentacji projektu,
  • wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu korespondencji kontraktowej,
  • udział w procesie zarządzania ryzykami na projekcie,
  • rekomendacja i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, usprawniających przebieg projektu i pozytywnie wpływających na wynik.

  Wymagania niezbędne: 

  • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne),
  • min. 3-4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika Projektu w branży budowlanej,
  • doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych,
  • znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
  • znajomość przepisów ustawowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • umiejętność działania pod presją czasu i stresu,
  • komunikatywność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość MS Office – szczególnie MS Excel, MS Word,
  • prawo jazdy kat. B. 

  Wymagania dodatkowe:

  • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami,
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowywanymi ze środków UE, BŚ itp. ,
  • Uprawnienia budowlane.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • pracę w kreatywnym zespole,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych. 

  Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny.
  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku Aplikuj, albo na adres: RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin lub złóż osobiście w RZGW
  w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin z dopiskiem: „Praca Kierownik Projektu /
  Z-ca Kierownika Projektu Szczecin/2019."
  , zawierające poniższą klauzulę:
   
  „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”
  Oferty należy składać w terminie do: 12.02.2019 r.

  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: [email protected]

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.04.2019 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.